גימלאים

חברי סגל שפרשו לגמלאות

שם תחום מחקר
יעקב אינטרטור
משה מנדלבאום כלכלת ישראל
שמעון רוזביץ
יובל שילוני ביטוח, כלכלת אי-ודאות, איגוד תעשייתי
פרופ' חבר אברהם שניצר אברהם שניצר Comparative Economics, Gambling, Sportometrics, Behavioral Finance, Trade with Inside Info

מורים שפרשו לגמלאות