קורסי קיץ לשנת תשפ"ד

      קורסי קיץ לשנת תשפ"ד

פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

הרישום לקורסי הקיץ יפתח בסמפטמבר. 

המחלקה תשלח הודעה על כך.

 מספר הקורס 

שם הקורס 

מפגש

תאריך התחלה

תאריך סיום 

 נ"ז 

 ימי לימוד 

שעות שיתקיימו השיעורים

   שם מרצה 

הערות

   66-102-11  מבוא למקרו כלכלה  הרצאה 11.09.2024 17.09.2024 1.5  ד',ה',א',ב',ג'    ד"ר שרית גולדנר כהן  
   66-102-12  מבוא למקרו כלכלה  תרגיל 11.09.2024 17.09.2024 0.5  ד',ה',א',ב',ג'    ד"ר שרית גולדנר כהן  
   66-213-11  תורת המחירים א' הרצאה 11.09.2024 17.09.2024 1.5  ד',ה',א',ב',ג'     ד"ר רון פרץ  
   66-213-12  תורת המחירים א' תרגיל 11.09.2024 17.09.2024 0.5  ד',ה',א',ב',ג'     ד"ר רון פרץ  
   66-214-11  תורת המחירים ב' הרצאה 18.09.2024 24.09.2024 1.5  ד',ה',א',ב',ג'     פרופ' יוסי מעלם  
   66-214-12  תורת המחירים ב' תרגיל 18.09.2024 24.09.2024 0.5  ד',ה',א',ב',ג'     פרופ' יוסי מעלם  
   66-202-11  מקרו כלכלה ב' הרצאה 25.09.2024 29.09.2024 1.5 ד',ה',א'    פרופ' יוסי מעלם  
   66-202-12  מקרו כלכלה ב' תרגיל 25.09.2024 29.09.2024 0.5  ד',ה',א'    פרופ' יוסי מעלם  
*פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים.

 

תאריך עדכון אחרון : 30/05/2024