תוכנית לימודים תואר ראשון בתחומי מדעי החברה במגמת בנקאות ומימון

מה נלמד במהלך התואר במסגרת התוכנית בבר אילן?

התכנית מעניקה לבוגרי המסלול מיומנויות וידע בתחומי הבנקאות המימון והאשראי, יכולת ניהולית בחברות ואורגנים הפועלים בתחומים אלה, זיהוי והתמודדות עם האתגרים בתחום זה, והיכרות עם נושאים כמו: הבנת המערכת הבנקאית, שוק ההון, שוק האשראי, כלים ושיטות מתקדמות למימון, קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, ניהול סיכונים, פיתוח יישום וההערכה של טכנולוגיות פורצות דרך בתחום הפיננסים (FinTech), היבטים חברתיים וסביבתיים בשיקולי אשראי, בנקאות בתחום האינטרנט, מטבעות דיגיטליים ועוד. 

  שנה א'

מספר הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-6101 מבוא למיקרו כלכלה 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6102 מבוא למקרו כלכלה 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-6103 מבוא לבנקאות ורגולציה 3 נ"ז  סמסטר א'
66-6104 דיני חוזים כללים - חוזים בנקאיים 2 נ"ז  סמסטר א'
66-6105 מתמטיקה לכלכלנים 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6106 סטטיסטיקה 3 נ"ז  סמסטר א'
66-6107 מבוא לשוק ההון בישראל 2 נ"ז  סמסטר א'
66-6108 יישומי פייתון בבנקאות 2 נ"ז   סמסטר א'
66-6109 דיני בנקאות 2 נ"ז  סמסטר ב'
66-6110 יסודות המימון 3 נ"ז   סמסטר ב'
66-6111 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-6112 ניהול התאגיד העסקי 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-6113 ניהול סיכוני אשראי 3 נ"ז   סמסטר ב'

סך הכל שנה א': 35 נ"ז

שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-6201 שוק ההון בישראל 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6202 ניהול סיכונים במוסד פיננסי 2 נ"ז   סמסטר א'
66-6203 שיטות אקונומטריות בבנקאות ומימון 3 נ"ז  סמסטר א'
66-6204 ניהול אשראי חוץ בנקאי 2 נ"ז  סמסטר ב'
66-6205 ניהול תיק אגרות חוב 3 נ"ז   סמסטר ב'
66-6206 מימון בינלאומי 3 נ"ז   סמסטר ב'
66-6207 כלכלת ישראל 2 נ"ז  סמסטר ב'
66-6208 ניתוח דוחות כספים והערכות שווי 3 נ"ז   סמסטר א'
66-6209 אמצעי תשלום ואמצעי מימון בעיסקאות נדל"ן 2 נ"ז סמסטר א'
66-6210 שיטות מחקר 3 נ"ז  סמסטר א'
66-6211 איסור הלבנת הון ומימון טרור 2 נ"ז  סמסטר ב'
66-6212 הבנקאות החדשה ושיווקה 2 נ"ז  סמסטר א'

סך הכל שנה ב': 30 נ"ז

 שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

  בנקאות להשקעות – מיזוגים ורכישות 2 נ"ז  סמסטר א'
  השקעות אלטרנטיביות 2 נ"ז   סמסטר א'
  ניהול השקעות אחראיות (ESG) 2 נ"ז   סמסטר א'
  טכנולוגיה פיננסית - פינטק 2 נ"ז   סמסטר א'
  טכנולוגית הבלוקצין, נכסים דיגיטליים ויישומים פיננסיים 2 נ"ז   סמסטר א' 
  בנקאות דיגיטלית ועתיד הבנקים 2 נ"ז  סמסטר ב' 
  גיוס הון ומימון השקעות בחברות הזנק 2 נ"ז  סמסטר ב' 
  ניהול משברים 2 נ"ז  סמסטר ב' 
  מימון מובנה: איגוח ומכשירים מובנים 2 נ"ז  סמסטר ב' 
  סמינר בבנקאות ומימון 4 נ"ז   סמסטר ב' 
  סמינר בשוק ההון 4 נ"ז   סמסטר ב' 
  אופציות והנדסה פיננסית 3 נ"ז   סמסטר ב' 

סך הכל שנה ג': 29 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 94 נ"ז

*המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש מטעמים אקדמיים או אחרים את סדרי הקבלה, הנהלים ומערכת הקורסים (ביטול ו/או הוספת קורסים, שינוי מרצה או שעות וכיו"ב)  גם לאחר שפורסמו פרטים מידעיים ומערכת שעות.