סגל

פרופ' קרנר

פרופ' עמיחי קרנר

ראש התוכנית לתואר ראשון רב תחומי מדעי החברה במגמת בנקאות ומימון

ציפי

גב' ציפי רוטשילד

מתאמת התוכנית לתואר ראשון רב תחומי מדעי החברה במגמת בנקאות ומימון

סגל אקדמי:

ד"ר בכר אמיר
מר בלזברג נועם
ד"ר גולדנר שרית
מר זקן דוד
ד"ר טילמן אבי
גב' כהן ליהי
עו"ד מוסנזון ישראל
עו"ד מרינברג ערן
רו"ח ענתבי ידין
ד"ר איתי שרוני
גב' רוזנווסר שרה
מר הלל בש