אפוד אקדמי - המחלקה לכלכלה

להלן מפורטות הזכויות המגיעות למשרתי מילואים וכוחות הביטחון ולאוכלוסיות נוספות במסגרת מתווה אפוד אקדמי.

 

אפוד אקדמי – מידע אוניברסיטאי

אפוד אקדמי - מתווה התאמות והקלות | דקן הסטודנטים (biu.ac.il)

המידע לגבי המחלקה לכלכלה הוא בנוסף לתקנון האוניברסיטאי.

מעודכן כאן המידע לגבי תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בכלכלה.

מסלולים אחרים, יש לפנות למרכזי התכניות.

הכרה בנקודות זכות

על פי הנחיות האוניברסיטה, פטור ראשון ניתן בלימודי יסוד ביהדות, אחריו קורסים כלליים ורק לאחר מכן פטור מקורסי מחלקה.

להלן הפירוט לפי תכניות לימוד:

תכנית

פטור מקורס:

מספר נ"ז:

כלכלה חשבונאות

66358 שוקי הון ב'

3

כלכלה דו חוגי לא מובנה

66320 כלכלת ישראל

2

כלכלה דו חוגי מובנה

66320 כלכלת ישראל

2

כלכלה חד חוגי כלכלה מנע"ס חד חוגי

קורסי בחירה בכלכלה (לא במנע"ס)

 

הערכה חלופית בקורסי שנה ב'

 

הבהרה לגבי המחלקה לכלכלה:

 1. זכאי לבקש הערכה חלופית מי שלא נבחן בכלל באותו קורס או שנבחן במועד אחד בלבד.
 2. סטודנט שניגש לבחינה ונכשל או שמעוניין לשפר את הציון, הציון האחרון הוא הקובע.
 3. על מנת לקבל את מהות ההערכה החלופית, יש לפנות למרצה בקורס.
  במקרים מסויימים המרצה יבחר לתת את ההערכה החלופית רק אחרי מועד ב' ו/או ידרוש להירשם מראש לבקשה לקבל הערכה חלופית.
 4. ברוב הקורסים שעד כה לא ניתנה בהם הערכה חלופית, ההערכה תהיה עבודה בכתב ותיתכן גם הגנה בע"פ על העבודה (מול המרצה).

 

כלכלה חד חוגי

30-60  ימי מילואים

2

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

 

 

61-99  ימי מילואים

3

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

66236 מבוא לאקונומטריקה א' או 66237 מבוא לאקונומטריקה ב'

 

100 ימי מילואים

4

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

66236 מבוא לאקונומטריקה א' 

66237 מבוא לאקונומטריקה ב'

 

 כלכלה מנעס

30-60 ימי מילואים

2

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

66236 מבוא לאקונומטריקה א' או 66237 מבוא לאקונומטריקה ב'

 

100 ימי מילואים

4

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

66236 מבוא לאקונומטריקה א' 

66237 מבוא לאקונומטריקה ב'

 

 כלכלה חשבונאות

30-60 ימי מילואים

2

662380 Computer Applications in Econometrics

66236 מבוא לאקונומטריקה א' 

 

 

61-99 ימי מילואים

3

662380 Computer Applications in Econometrics

66236 מבוא לאקונומטריקה א' 

66237 מבוא לאקונומטריקה ב'

 

100 ימי מילואים

4

662380 Computer Applications in Econometrics

66236 מבוא לאקונומטריקה א' 

66237 מבוא לאקונומטריקה ב'

66201 מקרו כלכלה א'

 

 כלכלה ומשפטים

30-60 ימי מילואים

2

מבוא לסטטיסטיקה א' 66153 או מבוא לסטטיסטיקה ב' 66154

66251 יסודות המימון

 

 

61-99 ימי מילואים

3

מבוא לסטטיסטיקה א' 66153 או מבוא לסטטיסטיקה ב' 66154

66201 מקרו כלכלה א'

 66251 יסודות המימון

 

100 ימי מילואים

4

66153 מבוא לסטטיסטיקה א

66201 מקרו כלכלה א'

66154 מבוא לסטטיסטיקה ב'

66251 יסודות המימון

 

 כלכלה דו חוגי

30-60 ימי מילואים

2

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

להשלים במחלקה הנוספת

 

100 ימי מילואים

4

66231 שיטות כמותיות

662380 Computer Applications in Econometrics

להשלים במחלקה הנוספת

להשלים במחלקה הנוספת

 

הערכה חלופית בקורסי שנה ג'

 

הבהרה לגבי המחלקה לכלכלה:

 1. זכאי לבקש הערכה חלופית מי שלא נבחן בכלל באותו קורס או שנבחן במועד אחד בלבד.
 2. סטודנט שניגש לבחינה ונכשל או שמעוניין לשפר את הציון, הציון האחרון הוא הקובע.
 3. על מנת לקבל את מהות ההערכה החלופית, יש לפנות למרצה בקורס.
  במקרים מסויימים המרצה יבחר לתת את ההערכה החלופית רק אחרי מועד ב' ו/או ידרוש להירשם מראש לבקשה לקבל הערכה חלופית.
 4. ברוב הקורסים שעד כה לא ניתנה בהם הערכה חלופית, ההערכה תהיה עבודה בכתב ותיתכן גם הגנה בע"פ על העבודה (מול המרצה).

 

כלכלה חד חוגי

 

מס' מטלות חלופיות:

 

 

 

 

30-60 ימי מילואים

2

66320

כלכלת ישראל

66834 .

כלכלה מתמטית

ואם לא למד.ה את הקורס, הזכאות בקורס:

66322  תורת המחירים ג'

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66320

כלכלת ישראל

66834

כלכלה מתמטית

66322

תורת המחירים ג'

 

100 ימי מילואים

4

66320

כלכלת ישראל

66834

כלכלה מתמטית

66322

תורת המחירים ג'

66690

ארגון תעשייתי

 

כלכלה מנעס

 

מס' מטלות חלופיות:

 

 

 

 

30-60 ימי מילואים

2

66320 כלכלת ישראל

66834

כלכלה מתמטית

ואם לא למד.ה את הקורס, הזכאות בקורס:

66322  תורת המחירים ג'

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66320 כלכלת ישראל

66834

כלכלה מתמטית

66322

תורת המחירים ג'

 

100 ימי מילואים

4

66320

כלכלת ישראל

66834

כלכלה מתמטית

66322

תורת המחירים ג'

66690

ארגון תעשייתי

 

כלכלה ומשפטים

 

מס' מטלות חלופיות:

 

 

 

 

30-60 ימי מילואים

2

662380

Computer Applications in Econometrics

66236

מבוא לאקונומטריקה א' 

 

 

61-99 ימי מילואים

3

662380

Computer Applications in Econometrics

66236

מבוא לאקונומטריקה א' 

66237

מבוא לאקונומטריקה  ב'

 

100 ימי מילואים

4

662380

Computer Applications in Econometrics

66236

מבוא לאקונומטריקה א' 

66237

מבוא לאקונומטריקה ב'

66322

תורת המחירים ג'

 

כלכלה דו חוגי

 

מס' מטלות חלופיות:

 

 

 

 

30-60 ימי מילואים

2

66320 כלכלת ישראל

66322

תורת המחירים ג'

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66320 כלכלת ישראל

66322

תורת המחירים ג'

להשלים במחלקה הנוספת

 

100 ימי מילואים

4

66320 כלכלת ישראל

66322

תורת המחירים ג'

להשלים במחלקה הנוספת

להשלים במחלקה הנוספת

 

כלכלה חשבונאות

 

מס' מטלות חלופיות:

 

 

 

 

30-60 ימי מילואים

2

66393

חשבונאות ניהולית מתקדמת

66287

דיני עבודה ומסחר

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66393

חשבונאות ניהולית מתקדמת

66287 

דיני עבודה ומסחר

66718

מיסוי בינלאומי

 

100 ימי מילואים

4

66393

חשבונאות ניהולית מתקדמת

66287

דיני עבודה ומסחר

66718

מיסוי בינלאומי

66712

תכנון מיסים    

הערכות חליפיות  בתכנית כלכלה דו חוגי ומדעי המחשב דו חוגי

 

הבהרה לגבי המחלקה לכלכלה:

 1. זכאי לבקש הערכה חלופית מי שלא נבחן בכלל באותו קורס או שנבחן במועד אחד בלבד.
 2. סטודנט שניגש לבחינה ונכשל או שמעוניין לשפר את הציון, הציון האחרון הוא הקובע.
 3. על מנת לקבל את מהות ההערכה החלופית, יש לפנות למרצה בקורס.
 4. במקרים מסויימים המרצה יבחר לתת את ההערכה החלופית רק אחרי מועד ב' ו/או ידרוש להירשם מראש לבקשה לקבל הערכה חלופית.
 5. ברוב הקורסים שעד כה לא ניתנה בהם הערכה חלופית, ההערכה תהיה עבודה בכתב ותיתכן גם הגנה בע"פ על העבודה (מול המרצה).

 

 

שנה ב':

 

מס' מטלות חלופיות:

 

 

 

 

30-60 ימי מילואים

2

66201 מקרו כלכלה א'

להשלים במחלקה הנוספת

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66201 מקרו כלכלה א'

66251 יסודות המימון

להשלים במחלקה הנוספת

 

100 ימי מילואים

4

66201 מקרו כלכלה א'

66251 יסודות המימון

להשלים במחלקה הנוספת

להשלים במחלקה הנוספת

 

 

שנה ג':

 

מס' מטלות חלופיות:

 

 

 

 

30-60 ימי מילואים

2

66320 כלכלת ישראל

662380 יישומי מחשב באקונומטריקה

 

 

61-99 ימי מילואים

3

66320 כלכלת ישראל

662380 יישומי מחשב באקונומטריקה

להשלים במחלקה הנוספת

 

100 ימי מילואים

4

66320 כלכלת ישראל

662380 יישומי מחשב באקונומטריקה

להשלים במחלקה הנוספת

להשלים במחלקה הנוספת

מועד מיוחד

מכיוון שיש מילואימניקים רבים במחלקה, ורוב הסיכויים שיהיו כאלה שיצטרכו לגשת למועד ג', בנינו לוח למועדי ג'. המועדים יתקיימו בחודש יוני. מעודכנים כבר באינ-בר.

רק אם יהיה מילואימניק.ית שזכאי.ת לקבל מועד מיוחד (ע"פ הנחיות האוניברסיטה), המועד יתקיים.

לגבי צירוף סטודנטים נוספים – רק סטודנטים שזכאים שיכתבו להם מועד (ע"פ תקנון האוניברסיטה) – יצורפו למועד הזה.

סטודנטים שזכאים רק "להצטרף" לבחינה קיימת, יצטרכו להמתין לפעם הבאה שתהיה בחינה שאינה מועד מיוחד.

ההרשמה למועדי ג' תהיה פתוחה רק למילואימניקים שמגיע להם ע"פ אפוד אקדמי.

ההרשמה תהיה פתוחה רק אחרי מועד ב'.

 

עדכון לגבי קורסי סמ"ב:

 האישורים למועדים מיוחדים שהיו בסמ"א רלוונטיות אך ורק לסמ"א. מי שיעמוד בתנאים למועדים מיוחדים בסמ"ב, יקבל מועדים כאלה. יהיה סימון מיוחד באפוד האקדמי של מועד מיוחד סמ"ב.

ציון עובר

סטודנטים במחלקה לכלכלה, שזכאים להיבחן במועד מיוחד על פי מס' ימי המילואים שביצעו במהלך הסמסטר או בתקופת הבחינות (ראו מתווה אפוד אקדמי) – יוכלו להיבחן ב-3 מועדים ולא רק ב-2.

כמו כן, יוזן הציון הגבוה מבין שלושת המועדים.

יש לציין כי הטבה זו הינה אך ורק לקורסים שנבחנים בהם בשנה"ל תשפ"ד, למשרתי ומשרתות מילואים הזכאים למועד מיוחד לפי המתווה, בתנאי ששלושת מועדי הבחינה הראשונים היו בשנה"ל תשפ"ד.

הערכה חלופית שנה ב ושנה ג

 

הסטודנטים המבקשים הערכה חלופית, צריכים למלא את הטופס

 

 

תנאי קדם למילואימניקים 

סטודנט שהיה זכאי למועד מיוחד בגין אפוד אקדמי בסמ"א או סמ"ב – יהיה זכאי להירשם לקורסים המתקדמים ללא צורך לעמוד בתנאי קדם.

מס' מועדים בכל קורס

 שלושה מועדים  בבחינות סמ"ב – בשלב זה המחלקה לא מתחייבת לתת מועד שלישי למילואימניקים, אלא רק למי שעומד בדרישות לפי מס' ימי מילואים (שיש לו התאמה של מועד מיוחד בסמ"ב).