הנחיות מחלקתיות לשנה"ל תשפ"ד -תואר שני

ב"ה,  אב תשפ"ג  (יולי  2023)

"האין זה תענוג גדול ללמוד ולשוב וללמוד?"  (קונפוציוס)

סטודנטים יקרים,

קבלו את ברכתי וברכת המחלקה לכלכלה עם הרשמתכם לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. ברכה מיוחדת לכם הסטודנטים החדשים המצטרפים השנה לציבור התלמידים שלנו.
המחלקה עושה כמיטב יכולתה לשמור על השם הטוב שרכשו בוגריה, ע"י הקפדה על רמת לימודים נאותה. לימודי הכלכלה אינם קלים אך הם מעניינים ומהווים אתגר אינטלקטואלי. הקורסים השונים יציגו בפניכם גישה כלכלית (השונה מהגישות המוכרות לכם מלימודי התיכון או מלימודי תואר ראשון בתחומים אחרים) המנסה להסביר את התנהגותם של הפרטים, משקי הבית, החברות והמדינות. מקצוע הכלכלה מציע כלים באמצעותם ניתן לנתח אספקטים רבים ושונים של ההתנהגות האנושית כמו צריכה, עבודה, יצור, לימודים, נישואים, גירושים, פריון, פשע, קבלת החלטות, אפליה ועוד ועוד. המרצים והמתרגלים בקורסים השונים מקיימים שעות קבלה שבועיות (מועדים ומיקום מפורסמים באתר המחלקה). תוכלו לפנות אליהם בשאלות במקרים בהם התעוררו אצלכם קשיים בהבנת חומר הלימודים.
בקומת הקרקע נמצאת ספריית המחלקה לכלכלה. כאן תמצאו עותקים אחדים של הספרים הנדרשים והמומלצים בקורסים השונים וכן ספרי עזר, כתבי עת ופרסומים שונים. ניתן לעשות חיפוש במאגרי הספרייה באמצעות מחשב גם מחוץ לאוניברסיטה.
בעזרת השקעה מתאימה ובסיוע המרצים והמתרגלים תוכלו להגיע להישגים בלימודים ואני מאחל לכם הצלחה רבה.
בשאלות מנהליות תוכלו לפנות למזכירות הסטודנטים, שם יקשיבו לבעיותיכם וישמחו לפתור אותן במסגרת הכללים והנהלים הקיימים במחלקה ובאוניברסיטה (והמפורסמים בספר המידע לסטודנטים- מומלץ מאד לקרוא אותו בעיון). במידת הצורך יופנו הבקשות לסגן ראש המחלקה וגם אליו ניתן לפנות בשעות הקבלה.
אתם מתבקשים גם לעקוב באופן סדיר אחר הודעות המחלקה לסטודנטים המתפרסמות באתר המחלקה ב"
לוח הודעות".
הודעות שוטפות (כולל ציונים) נשלחות במייל לסטודנטים, לפיכך, באחריות הסטודנט לעדכן כתובת דואר אלקטרוני דרך אתר בר אילן במערכת מידע אישי.

אני שוב מאחל לכם בשמי ובשם הסגל האקדמי והמנהלי שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת. כולנו מבטיחים לעשות כמיטב יכולתנו כדי שאיחולים אלה יתגשמו.

                                                                                                       בברכה,

                                                                                           ראש המחלקה לכלכלה

 

 
   

 

תמצית תקנות ונהלים לתואר שני במחלקה לכלכלה

דרישות המעבר המפורטות מופיעות בתקנון המחלקה.

יש לקרוא אותו ובמקרה של אי בהירות, נא לפנות למזכירות הסטודנטים.

 

ידיעת שפות

א.    אנגלית לתואר שני - (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.

ב.    ידיעת שפה זרה נוספת אם תידרש לצרכי עבודת המחקר.


לימודי יהדות

באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.


בחינת גמר

הבחינה במסלול עם עבודת מחקר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. בנוסף, על התלמידים להציג את העבודה בסדנא מתקדמת לתלמידי מחקר בתואר השני, לפחות פעמיים (פעם אחת לאחר ניסוח שאלת המחקר ופעם שניה לאחר השלמת התזה והגנה עליה).

 
הוראות לכתיבת עבודת הגמר (מסלול א')

באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה

להלן קישור לשעות קבלת הקהל ומענה טלפוני

 

03-5318920    03-5318345

טלפון:

Economics.Student@biu.ac.il

דואר אלקטרוני: