הנחיות מחלקתיות לשנה"ל תשפ"ד -תואר ראשון

ב"ה, אב תשפ"ג  (יולי 2023)

"האין זה תענוג גדול ללמוד ולשוב וללמוד?"  (קונפוציוס)

סטודנטים יקרים,

קבלו את ברכתי וברכת המחלקה לכלכלה עם הרשמתכם לשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. ברכה מיוחדת לכם הסטודנטים החדשים המצטרפים השנה לציבור התלמידים שלנו.
המחלקה עושה כמיטב יכולתה לשמור על השם הטוב שרכשו בוגריה, ע"י הקפדה על רמת לימודים נאותה. לימודי הכלכלה אינם קלים אך הם מעניינים ומהווים אתגר אינטלקטואלי. הקורסים השונים יציגו בפניכם גישה כלכלית (השונה מהגישות המוכרות לכם מלימודי התיכון או מלימודי תואר ראשון בתחומים אחרים) המנסה להסביר את התנהגותם של הפרטים, משקי הבית, החברות והמדינות. מקצוע הכלכלה מציע כלים באמצעותם ניתן לנתח אספקטים רבים ושונים של ההתנהגות האנושית כמו צריכה, עבודה, יצור, לימודים, נישואים, גירושים, פריון, פשע, קבלת החלטות, אפליה ועוד ועוד.

המרצים והמתרגלים בקורסים השונים מקיימים שעות קבלה שבועיות (מועדים ומיקום מפורסמים באתר המחלקה). תוכלו לפנות אליהם בשאלות במקרים בהם התעוררו אצלכם קשיים בהבנת חומר הלימודים.
בקומת הקרקע נמצאת ספריית המחלקה לכלכלה. כאן תמצאו עותקים אחדים של הספרים הנדרשים והמומלצים בקורסים השונים וכן ספרי עזר, כתבי עת ופרסומים שונים. ניתן לעשות חיפוש במאגרי הספרייה באמצעות מחשב גם מחוץ לאוניברסיטה.
בעזרת השקעה מתאימה ובסיוע המרצים והמתרגלים תוכלו להגיע להישגים בלימודים ואני מאחל לכם הצלחה רבה.
בשאלות מנהליות תוכלו לפנות למזכירות הסטודנטים, שם יקשיבו לבעיותיכם וישמחו לפתור אותן במסגרת הכללים והנהלים הקיימים במחלקה ובאוניברסיטה (והמפורסמים בספר המידע לסטודנטים- מומלץ מאד לקרוא אותו בעיון). במידת הצורך יופנו הבקשות לסגן ראש המחלקה וגם אליו ניתן לפנות בדוא"ל.
אתם מתבקשים גם לעקוב באופן סדיר אחר הודעות המחלקה לסטודנטים המתפרסמות באתר המחלקה בקישור "
לוח הודעות".
הודעות שוטפות (כולל ציונים) נשלחות במייל לסטודנטים, לפיכך, באחריות הסטודנט לעדכן כתובת דואר אלקטרוני ב"אינ-בר".
אני שוב מאחל לכם בשמי ובשם הסגל האקדמי והמנהלי שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת. כולנו מבטיחים לעשות כמיטב יכולתנו כדי שאיחולים אלה יתגשמו.

                                                                                                       בברכה,

                                                                                            ראש המחלקה לכלכלה

תמצית תקנות ונהלים

לתואר ראשון במחלקה לכלכלה

 

 
   

 

הנהלים המלאים מופיעים באתר המחלקה לכלכלה

אחריות הסטודנט לתוכנית לימודיו

על הסטודנט בלבד מוטלת החובה לערוך את תוכנית לימודיו מדי שנה בשנה ולבדוק האם נירשם לכל מכסת השעות הדרושות לו לסיום התואר בהתאם לתכנית לימודיו במחלקה.

סטודנטים הלומדים בשתי מסגרות (כגון כלכלה ומשפטים המסלול המשולב):

יש לשים לב להירשם לקורסים בכל המסגרות המצוינות (במערכת האינ-בר, "יעוץ וירטואלי", שדה "תכנית לימודים").

שנה א'

 1. הקורס מבוא לכלכלה מיקרו (66-101) נלמד בסמסטר א' ומהווה תנאי מעבר לרישום לכל קורסי שנה ב'.
  על מנת שלא לעכב את הסטודנטים שנכשלו פעמיים בקורס זה בסמסטר א', תתקיים קבוצה נוספת של הקורס בסמסטר ב' (66-101-11-12). יש לבדוק באינ-בר מתי הקורס משובץ ולהימנע מלהירשם בתחילת שנה"ל לקורסים אחרים במועד זה.

   
 2. לסטודנטים בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי
  הקורסים הבאים הם קורסים מתוקשבים:
  66-195-01 – מבוא לתורת המשפט, סמסטר א'

66-198-01 – דיני חוזים לחשבונאים, סמסטר ב'

בכל קורס יתקיימו מינימום 2 פגישות פרונטליות. מועדים מדויקים  של הפגישות הפרונטליות יפורסמו בתחילת כל סמסטר.

הלמידה בקורס נעשית דרך מערכת MOODLE .

על הסטודנט חלה החובה להיכנס לאתר ולעמוד בדרישות הקורס.

תוכלו להירשם לקורסים המתוקשבים באינ-בר רק דרך "שיבוץ
          מרשימה" ולא דרך "שיבוץ ממטריצה"
.

 

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

דרישות המעבר המפורטות מופיעות בתקנון המחלקה.

יש לקרוא אותו ובמקרה של אי בהירות, נא לפנות למזכירות הסטודנטים.

 

להלן תמצית תנאי המעבר:

 1. תנאי מעבר לשנה ב' במחלקה בכל התכניות הינו ציון 70 לפחות בקורסים: "מבוא לכלכלה-מיקרו" ו"מבוא לכלכלה-מקרו". סטודנט שלא השיג ציון 70 במועד אחד, רשאי להבחן במועד נוסף (סה"כ 2 מועדים). אם גם אז לא השיג ציון גבוה מ-70 יכול לחזור על הקורס ויוכל להבחן בו פעמיים נוספות. סטודנט שנכשל 4 פעמים בקורס "מבוא לכלכלה-מיקרו" או "מבוא לכלכלה-מקרו", יופסקו לימודיו אוטומטית במחלקה בכל תכנית שהיא, ולא ניתן יהיה לחדשם גם בעתיד.  ההרשמה לכל הקורסים של שנה ב' מותנית בקבלת ציון 70 לפחות בקורסים "מבוא לכלכלה-מיקרו" ו"מבוא לכלכלה- מקרו".

סטודנט הלומד בתכנית כלכלה וחשבונאות יוכל להירשם לקורסי שנה ב' בחשבונאות, בתנאי שעבר בהצלחה גם את הקורסים: יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב' (בציון 60 לפחות), המהווים דרישת קדם לקורסי החשבונאות בשנה ב'.

שנה ב'

 • לסטודנטים בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי –
  הקורסים הבאים הם קורסים מתוקשבים:
  66-283-01 – דיני חברות לחשבונאים, סמסטר ב'

בכל קורס יתקיימו מינימום 2 פגישות פרונטליות. מועדים מדויקים  של הפגישות הפרונטליות יפורסמו בתחילת כל סמסטר.

הלמידה בקורס נעשית דרך מערכת MOODLE .

על הסטודנט חלה החובה להיכנס לאתר ולעמוד בדרישות הקורס.

תוכלו להירשם לקורסים המתוקשבים באינ-בר רק דרך "שיבוץ
מרשימה" ולא דרך "שיבוץ ממטריצה"
.

 

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

דרישות המעבר המפורטות מופיעות בתקנון המחלקה.

יש לקרוא אותו ובמקרה של אי בהירות, נא לפנות למזכירות הסטודנטים.

 

להלן תמצית תנאי המעבר:

 1. ההרשמה לכל הקורסים של שנה ג' (חובה, בחירה וסמינריונים), מותנית בקבלת ציון עובר 60 לפחות בקורסים: "תורת המחירים א", "תורת המחירים ב", "מקרו כלכלה א", "מקרו כלכלה ב".
   
 2. סטודנטים בתכנית כלכלה-חשבונאות חד-חוגי  -
  בנוסף לתנאי המעבר בסעיף 1, הקורסים: "חשבונאות ביניים א' " ו"חשבונאות ביניים ב' ", בציון עובר של 60 לפחות, הינם דרישה מוקדמת לכל קורסי חשבונאות שנה ג' בנוסף לדרישות הספציפיות לכל קורס.

   
 3. סטודנט יהיה חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א' לפני שיוכל להירשם לקורסי שנה ג'.

קורסי שנה א' הינם דרישת קדם לכל קורסי שנה ג'.

 1. סטודנט שנכשל 4 פעמים באחד מהקורסים: "תורת המחירים א' " או "תורת המחירים ב' " או "מקרו כלכלה א' " או מקרו כלכלה ב' ", יופסקו לימודיו אוטומטית במחלקה בכל תכנית שהיא, ולא ניתן יהיה לחדשם גם בעתיד.
 2. סטודנטים שבתחילת שנה ג' טרם נרשמו לקורסי מבוא לאקונומטריקה א', מבוא לאקונומטריקה ב' ויישומי מחשב באקונומטריקה, יוכלו להירשם לסמינריון בסמסטר ב' בלבד (אם יתקיים), לאחר רישום בסמ"א לקורסים: מבוא לאקונומטריקה א' ויישומי מחשב באקונומטריקה ובמקביל לרישום לקורס מבוא לאקונומטריקה ב'.

קורסי בחירה :

קורסי הבחירה מיועדים לתלמידי שנה ג' בלבד. סטודנט חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א', לפני שיוכל להירשם לקורסי בחירה של שנה ג'.

סמינריונים:

זכאים להירשם לסמינריונים רק סטודנטים בשנה ג' שסיימו בהצלחה את כל קורסי שנה א', ואת הקורסים: תורת המחירים א', תורת המחירים ב', מקרו כלכלה א', מקרו כלכלה ב', מבוא לאקונומטריקה א', מבוא לאקונומטריקה ב' ויישומי מחשב באקונומטריקה.

המרצים רשאים לדרוש מסטודנטים הרשומים לסמינריון בהנחייתם גם דרישות נוספות.

 • לסטודנטים בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי -
  הקורסים הבאים הם קורסים מתוקשבים:
  66-256-01 – טכנולוגיות מידע, סמסטר א'
  66-287-01 – דיני מסחר ועבודה, סמסטר ב'

בכל קורס יתקיימו מינימום 2 פגישות פרונטליות. מועדים מדויקים  של הפגישות הפרונטליות יפורסמו בתחילת כל סמסטר.

הלמידה בקורס נעשית דרך מערכת MOODLE .

על הסטודנט חלה החובה להיכנס לאתר ולעמוד בדרישות הקורס.