טרום לימודים מתקדמים במחלקה לכלכלה

סטודנטים רבים העומדים לפני סיום לימודיהם לתואר הראשון, מתלבטים איך ולאן כדאי להתקדם משם. אוניברסיטת בר-אילן מאפשרת כעת לסטודנטים ולסטודנטיות שנמצאים בשנה השלישית ללימודיהם, להירשם לקורסים מהתוכניות לתואר השני - וכך לנצל הזדמנות ייחודית שתסייע להם לטעום, להתנסות ולגבש החלטה בנוגע להמשך לימודיהם, ובאותה הזדמנות גם להתחיל לצבור נקודות זכות לתואר הבא שלהם.

לפרטים נוספים

המחלקה לכלכלה מציעה לסטודנטים לתואר ראשון מכל מחלקה שהיא להירשם לקורסי כלכלה לפי הפירוט הבא. חלק מהקורסים יהוו קורסים כלליים לתואר ראשון וחלק יהיו טרום לימודים מתקדמים. בשנה ג' ללימודי התואר הראשון אפשר יהיה כבר להירשם לקורסי תואר שני בכלכלה.

להלן הפירוט.

יש לעמוד בממוצע 76 בקורסי ההשלמה ובתואר הראשון על מנת להמשיך ללימודי תואר שני בכלכלה.

סטודנטים הלומדים קורסים עם תכנים מקבילים בתואר ראשון, יוכלו לקבל פטור מקורסי השלמה על בסיס בדיקה סילבוס וציון עובר.

* לסטודנטים לתואר ראשון במתמטיקה, יינתנו פטורים לפי הפירוט בהמשך

שנה א' ללימודי התואר הראשון

מבוא לכלכלה מיקרו

66-101

4 ש"ס סמ"א

כקורס כללי

 

מתמטיקה לכלכלנים א'

66-110

3 ש"ס סמ"א

 כקורס כללי

 

מתמטיקה לכלכלנים ב'

66-111

3 ש"ס סמ"ב

 כקורס כללי

שנה ב' ללימודי התואר הראשון

מקרו כלכלה א'

66-201

3 ש"ס סמ"א

כקורס כללי

 

מקרו כלכלה ב'

66-202

3 ש"ס סמ"ב

כקורס כללי

 

תורת המחירים א'

66-213

4 ש"ס סמ"א

כקורס כללי

 

תורת המחירים ב'

66-214

4 ש"ס סמ"ב

כקורס כללי

 

שיטות כמותיות (אלגברה ליניארית)

66-231

3 ש"ס סמ"א

 כקורס כללי

שנה ג' ללימודי תואר ראשון

מבוא לאקונומטריקה א'

66-236

3 ש"ס סמ"א

כקורס כללי

 

מבוא לאקונומטריקה ב'

66-237

3 ש"ס סמ"ב

כקורס כללי

 

יישומי מחשב באקונומטריקה

66-2380

2 ש"ס סמ"א

כקורס כללי

 

קורסי חובה בתואר שני בכלכלה:

מיקרו כלכלה למתקדמים

מקרו כלכלה למתקדמים

 

 

 

6 ש"ס סמ"א

6 ש"ס סמ"ב

טרום לימודים מתקדמים

(עד 12 ש"ס)

שנה ד' ללימודי תואר ראשון

אקונומטריקה למתקדמים

קורסי בחירה בתואר שני

סמינריונים או תזה

 

 

תואר שני

 

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במתמטיקה יהיו פטורים מקורסי ההשלמה הבאים על סמך לימודיהם לתואר ראשון:

מתמטיקה לכלכלנים א'

מתמטיקה לכלכלנים ב'

שיטות כמותיות

כמו כן, במסגרת לימודי התואר הראשון במתמטיקה  במקום 3 קורסי בחירה במתמטיקה - יהיו זכאים ללמוד במחלקה לכלכלה היקף לימודים זהה.

 מלגות של עד 5,000 ₪ לסטודנט

לפרטים נוספים:

Orit.nissim@biu.ac.il

על מנת להירשם לקורסי כלכלה, יש לשלוח מייל לכתובת:

כלכלה מזכירות סטודנטים economics.student@biu.ac.il