מדיניות המחלקה לכלכלה בעניין מועדים מיוחדים

מדיניות המחלקה לגבי בחינות:

 

החל מהבחינות שיתקיימו בסמ"ב תשפ"ג, המחלקה תפעל על פי הנחיות מדור סטטוס בנוגע לזכאות למועדים מיוחדים.

 מועדים מיוחדים יינתנו רק למי שזכאי על פי תקנון סטטוס – סעיף ה', להלן הקריטריונים.

סטודנטים שאינם עומדים בקריטריונים אלה – לא יוכלו להצטרף למועדים המיוחדים, ויצטרכו לגשת לבחינה יחד עם הנבחנים בפעם הבאה שיתקיים קורס.  

 בקורסים שמעכבים התקדמות של שנה שלמה - על מנת לתת אפשרות נוספת להשיג ציון עובר, המחלקה פועלת לפתיחת קורסי קיץ - פתיחתם מותנית במינימום נרשמים.

 יש לציין, כי בתכניות מובנות (פסיכולוגיה, משפטים, מדעי המחשב) - אם יהיו בעיות של בחינות סמוכות אחת לשנייה שלא הצלחנו לתאם עם המחלקות שאיתן יש לנו שיתופי פעולה,

אנחנו נשקול עניינית לתת רק  להם להצטרף למועד מיוחד אם מתקיים, או שנאשר להם להתקדם לקורסים מתקדמים ללא ציון עובר בקורסי הקדם.