תנאי מעבר משנה לשנה בקורסי חשבונאות

 נא לשים לב כי דרישות נוספות מופיעות בקובץ של דרישות לימודיות

תחולה: מסמ"ב בשנה"ל תשפ"ג

 

תנאי מעבר בין שנות הלימוד בלימודי חשבונאות פיננסית

רשימת כל הקורסים בחשבונאות פיננסית הכלולים בתוכנית הלימודים:    

שנת לימוד

שם הקורס

א'

יסודות החשבונאות א'

א'

יסודות החשבונאות ב'

ב'

חשבונאות ביניים א'

ב'

חשבונאות ביניים ב'

ג'

חשבונאות מתקדמת א'

ג'

חשבונאות מתקדמת ב'

ג'

ניתוח דוחות כספיים

ד'

תיאוריה חשבונאית

ד'

בעיות נבחרות בחשבונאות א'

 

 

תנאי המעבר המפורטים להלן מתווספים לתנאי המעבר של המחלקה בה לומדים הסטודנטים:

תנאי מעבר בין שנות הלימוד בתוכנית

קורסים בהם נדרש ציון עובר

   זכאות מועדים מיוחדים בתחילת שנת הלימודים / בסיום הלימודים, עפ"י העניין

מעבר משנה א' לשנה ב'

יסודות החשבונאות א'

יסודות החשבונאות ב'

סטודנטים אשר עברו  אחד משני הקורסים הנ"ל זכאים  למועד מיוחד בקורס שאותו הם לא עברו.   

סטודנטים אשר לא עברו את שני הקורסים הנ"ל אינם זכאים  למועד מיוחד כלשהו.

מעבר משנה ב' לשנה ג'

חשבונאות ביניים א'

חשבונאות ביניים ב'

סטודנטים אשר עברו  אחד משני הקורסים הנ"ל זכאים  למועד מיוחד בקורס שאותו הם לא עברו.   

סטודנטים אשר לא עברו את שני הקורסים הנ"ל אינם זכאים  למועד מיוחד כלשהו.

מעבר משנה ג' לשנה ד'

נדרש רישום לקורסים:

חשבונאות מתקדמת א'

חשבונאות מתקדמת ב'

ניתוח דוחות כספיים

לא נדרש ציון עובר בקורסים אלה על מנת להירשם לקורסי שנה ד'

סטודנטים אשר השיגו ציון עובר בשניים משלושת הקורסים:

חשבונאות מתקדמת א'

חשבונאות מתקדמת ב'

ניתוח דוחות כספיים

זכאים  למועד מיוחד בקורס שאותו הם לא עברו.

סטודנטים אשר לא עברו שניים או שלושה מתוך הקורסים הנ"ל אינם זכאים  למועד מיוחד כלשהו.

סיום חובות בקורסים של חשבונאות פיננסית

יש לעבור את כל הקורסים בחשבונאות פיננסית

סטודנטים שלא עברו קורס אחד מתוך כל הקורסים בחשבונאות פיננסית יהיו זכאים למועד מיוחד לפני הגשת רשימת הזכאים להיבחן במבחני מועצת רואי החשבון. 

 

 

תנאי רישום לקורסים בביקורת חשבונות 

רשימת כל הקורסים בביקורת חשבונות הכלולים בתוכנית הלימודים:    

שנת לימוד

שם הקורס

ב'

יסודות הביקורת

ג'

ביקורת חשבונות

ג'

טכנולוגיות מידע

ד'

ביקורת מערכות מידע

ד'

בעיות נבחרות בביקורת חשבונות א'

ד'

בעיות נבחרות בביקורת חשבונות ב'

 

 

תנאי רישום לקורסים בביקורת חשבונות:  

פירוט הקורס

תנאי רישום לקורסים בביקורת חשבונות

זכאות מועדים מיוחדים בתחילת שנת הלימודים /  בסיום הלימודים, עפ"י העניין

יסודות הביקורת

זכאות לבצע רישום לקורסים של שנה ב'

-

ביקורת חשבונות

+

טכנולוגיות מידע

זכאות לבצע רישום לקורסים של שנה ג'

+

ציון עובר בקורס של יסודות הביקורת

-

 

בעיות נבחרות בביקורת א'

+

בעיות נבחרות בביקורת ב'

+

ביקורת מערכות מידע

זכאות לבצע רישום לקורסים של שנה ד'

+

ציון עובר בקורס של יסודות הביקורת

 

סיום חובות בקורסים של ביקורת חשבונות 

יש לעבור את כל הקורסים בביקורת חשבונות 

סטודנטים שלא עברו קורס אחד מתוך כל הקורסים בביקורת חשבונות

יהיו זכאים למועד מיוחד לפני הגשת רשימת הזכאים להיבחן במבחני מועצת רואי החשבון.