תואר ב.א. רב תחומי במדעי החברה

רב תחומי במדעי החברה מגמת מדעי הייטק

שנה א'

מספר הקורס

שם הקורס

היקף

הערות

  מתמטיקה א' 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  סטטיסטיקה תיאורית 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  יישומי מחשב אקסל בניהול 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  מבוא לסוציולוגיה 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  דיני עסקים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  ניהול מערכות מידע 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  מתמטיקה ב' 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  סטטיסטיקה היסקית 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  מבוא לכלכלה מאקרו 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  יסודות המימון  3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  סוציולוגיה ארגונית 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  מודלים של רשתות חברתיות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  תכנות מונחה אובייקטים א' 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א': 38 נ"ז

 

שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

  פסיכולוגיה חברתית 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  מבוא לאנליזה ותורת הגרפים 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  פייתון ומבוא לאלגוריתמים 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  בינה מלאכותית BI 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  יסודות הניהול 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
  יסודות השיווק 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  סוציולוגיה של רשתות חברתיות דיגטליות  2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  חשבונאות פיננסית בניהול 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  אנליזה מתמטית של רשתות 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  דיני מיסים 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  שיווק דיגיטלי למנהלים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר ב'
  ממשקי אדם מחשב ו-UI 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
  חווית משתמש UX 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה ב': 36.0 נ"ז

 

 שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

  שוק ההון  4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  מבוא לסייבר בניהול  2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  פיתוח יזמות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  מבוא למדעי הנתונים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
  מסדי נתונים ו-SQL 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
  למידת מכונת וכריית נתונים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
  תכנות מונחה אובייקטים ב' 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
  חווית משתמש UX למתקדמים 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
  כלכלת מוצרי מידע ואפלקציות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
  שיווק דיגיטלי למנהלים למתקדמים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
  בנייה וקידום אתרים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  אופטימיזציה וייצור מבוזר 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  מערכת הבנקאות 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  ניתוח דוחות כספיים 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  סמינריון במימון 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  סמינר במדעי הנתונים (פרויקט גמר) 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 
  סמינר ב-HCI וחווית משתמש (פרויקט גמר) 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 

סך הכל שנה ג': 46 נ"ז

 

סך הכל שעות לתואר: 108 נ"ז