פירסטנברג אחיקם

תואר
Ph.D.
מנחה/ים
נושא המחקר

The Non-observed Economy in Israel For the period 1960-2004, Development, Estimations and Causes .

שנת קבלת התואר
2007

תאריך עדכון אחרון : 29/08/2021