למתחילים עד שנה"ל תש"פ (כולל)

כלכלה חשבונאות - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-161 יסודות תורת המימון לחשבונאים 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-191 יסודות החשבונאות א' 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-192 יסודות החשבונאות ב' 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-193 דיני מסים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-195 מבוא לתורת המשפט 2 שעות הרצאה סמסטר א' קורס מתוקשב
66-198 דיני חוזים 2 שעות הרצאה סמסטר ב' קורס מתוקשב

סך הכל שנה א': 39.0 נ"ז

 

 

כלכלה חשבונאות - שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה  2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-256 טכנולוגיות מידע 2 שעות הרצאה  סמסטר ב' קורס מתוקשב
66-258 שוקי הון וכלים פיננסיים א' 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-281 חשבונאות ביניים א' 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-282 חשבונאות ביניים ב' 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-283 דיני חברות 3 שעות הרצאה סמסטר ב' קורס מתוקשב
66-287 דיני מסחר ועבודה לחשבונאים  3 שעות הרצאה סמסטר ב' קורס מתוקשב
66-289 תמחיר כלים ושיטות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-290 תמחיר ככלי ניהולי 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-291 סוגיות מיוחדות במיסוי 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-295 יסודות הביקורת 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'

סך הכל שנה ב': 63.0 נ"ז

 

 

כלכלה חשבונאות - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-358 שוקי הון וכלים פיננסיים ב' 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-391 חשבונאות מתקדמת א' 3 שעות הרצאה + 3 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-392 חשבונאות מתקדמת ב' 3 שעות הרצאה + 3 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-393 חשבונאות ניהולית מתקדמת 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-394 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-398 ביקורת חשבונות 4 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב' 

 

 

סמינריונים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-402 סמינריון בכלכלה 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
66-490 סמינריון בחשבונאות 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל שנה ג': 29.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 131.0 נ"ז

 

לימודי השלמה בחשבונאות - שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-704 דיני מיסים ב' 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-705 מיסים מתקדמים 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

 

כלכלה חשבונאות - קורסי שנת השלמה לחשבונאים – שנה ד'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-700 בעיות נבחרות בביקורת חשבונות א' 6 שעות הרצאה  סמסטר א'
66-702 בעיות נבחרות בביקורת חשבונות ב' 6 שעות הרצאה סמסטר ב'
66-706  תיאוריה חשבונאית 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול סמסטר א'
66-711  בעיות נבחרות בחשבונאות א' 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול סמסטר ב'
66-712 תכנון מיסים 4 שעות הרצאה סמסטר א'
66-713 בעיות נבחרות בחשבונאות ב' 4 שעות הרצאה + 3 שעות תרגול סמסטר קיץ
66-718 סוגיות במיסוי בינ"ל לחשבונאים 2 שעות הרצאה  סמסטר ב'
66-720 ביקורת מערכות מידע ממוחשבת 4 שעות הרצאה סמסטר א'

סך הכל לשנת השלמה: 53.0 נ"ז

לתשומת לבכם:

כדי לקבל אישור על סיום שנת השלמה על מנת לגשת לבחינות מועצת רו"ח, על סטודנט לסיים את כל חובותיו בתואר הראשון ובשנת ההשלמה .