אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תשפ"ב

 

לידיעת הסטודנטים הלומדים במסלול כלכלה חשבונאות בשנה ב',

על פי הנחיות מועצת רואי החשבון, לשם התקשרות עם מקום התמחות,

יש להעביר למקום ההתמחות אישור סיום שני שליש מחובות התואר.

ייספרו גם קורסי יסוד ביהדות/לימודים כלליים למי שאינו יהודי.

סף השעות השנתיות המבוקש יהיה לפי הפירוט הבא:

הואיל והיקף כל התכנית הוא 178 ש"ס במחלקה ועוד 20 ש"ס לימודי יסוד ביהדות/כללי  –

סטודנט שיצבור 132 ש"ס עם ציון יוכל לקבל את האישור.  

 

סטודנט שלפי חישוביו, מגיע למכסת הש"ס הנחוצה, מוזמן להגיש בקשה להנפקת האישור, במייל:

Economics.student@biu.ac.il

 

במייל יש לציין:

- שם מלא

- תעודת זהות

- הבקשה לקבל את האישור

 

בברכת הצלחה בלימודים ובהתמחות!

 

פניות טלפוניות בעניין זה לא יטופלו.

תאריך עדכון אחרון : 31/05/2022