אישור סיום שני שליש לסטודנטים בסוף שנה ב' במסלול כלכלה חשבונאות

לידיעת הסטודנטים הלומדים במסלול של כלכלה חשבונאות בשנה ב',

על מנת ליצור קשר עם משרדי ראיית החשבון לקביעת התמחות, עליכם

להציג מסמך המאשר שסיימתם שני שליש מתכנית הלימודים בתואר.

שני שליש פירושו: 51 ש"ש.

על פי תכנית הלימודים, המכסה של 51 ש"ש תתמלא בסוף שנה ב'.

יש לשים לב לעניין הזה לקראת הבחינות.

 

שימו לב: סטודנט בסוף שנה ב', שלפי בדיקתו זכאי לקבל אישור סיום

שני שליש מתבקש לשלוח בקשה במייל למזכירות המחלקה.

פניות טלפוניות בעניין זה לא יטופלו.