אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות

 

לידיעת הסטודנטים הלומדים במסלול כלכלה חשבונאות בשנה ב',

על פי הנחיות מועצת רואי החשבון, לשם התקשרות עם מקום התמחות,

יש להעביר למקום ההתמחות אישור סיום שני שליש מחובות התואר.

על מנת לקבל אישור שני שליש - יש לסיים את כל קורסי שנים א + ב 

של התוכנית בכלכלה חשבונאות (לא יחושבו קורסי יהדות וקורסים כלליים)

בציונים עוברים.

סטודנטים שבדקו את התוכנית שלהם ומצאו שעברו את כל הקורסים, יכולים

לפנות למזכירות המחלקה להנפקת האישור בכתובת המייל:

Economics.student@biu.ac.il

 

במייל יש לציין:

- שם מלא

- תעודת זהות

- הבקשה לקבל את האישור

 

בברכת הצלחה בלימודים ובהתמחות!

 

פניות טלפוניות בעניין זה לא יטופלו.

תאריך עדכון אחרון : 06/09/2023