ה"אוקימתא " ומחלוקת הרבנים ופרופ' אומן - סוגייה במתודה תלמודית

Speaker: 
Affiliation: 
Semester: 
תאריך: 

ההרצאה/השיעור מוקדש לזכרם של חברי סגל המחלקה שהלכו לעולמם.

מקום: