תפקיד
פרופסור

פרופ' (אמריטוס) שלמה אקשטיין

מחקר
Privatization, Project Evaluation

תאריך עדכון אחרון : 12/05/2022