פרופ' שלמה אקשטיין

פרופ'
פרופסור
פרופ' שלמה אקשטיין
תחומי מחקר: 
Privatization, Project Evaluation