תורת המחירים א'. הרצאתו של פרופ' יוסף דויטש, ראש המחלקה לכלכלה