כלכלת עסקים במגמת מדעי הנתונים בלי תיזה - תכנית לימודים

מטרת התוכנית המוצעת להכשיר עובדים בעלי ידע כלכלי מעמיק שיהיו בעלי הבנה ויכולת לניתוח מתקדם של נתונים. הלימודים בתוכנית מיועדים לאפשר הפקת תובנות מתקדמות מתוך נתונים, הן בזיהוי קשרים בין תכונות שונות, והן בניבוי תוצאות. בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בתפקידי ניתוח מידע בחברות וארגונים שונים, ויוכלו להוות גשר בין גורמי קבלת ההחלטות בארגון לבין הגורמים האחראים על הניתוח הטכני של הנתונים, משום שיהיו מצוידים מצד אחד בהבנה של מדיניות ותהליכים כלכליים, ומן הצד השני בהבנת היכולות והאפשרויות הגלומות בניתוח מידע.

 

מוסמכי התוכנית יוכלו להשתלב הן במוסדות מחקר ומוסדות קובעי מדיניות חברתית וכלכלית, והן בחברות במשק, ולהשתמש בידע שרכשו כדי להבין אילו שאלות כדאי לשאול (שאלות מחקריות או כאלה שהתשובות להן יהיו רלוונטיות לקבלת ההחלטות בחברה), ואיך למצוא תשובות אמינות ומבוססות על נתונים, בהתבסס על שיטות מתקדמות לניתוח הנתונים.

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול כלכלת עסקים במגמת מדעי הנתונים לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.

 

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 3 נ"ז  סמסטר א'
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 3 נ"ז  סמסטר א'
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 3 נ"ז  סמסטר ב'
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  3 נ"ז  סמסטר א'
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  3 נ"ז  סמסטר ב'
66-867 מבוא לפייתון ובסיסי נתונים לכלכלנים 2 נ"ז   סמסטר א'
66-903 סמינריון במדעי הנתונים 4 נ"ז שנתי
66-909 סמינריון בכלכלה למ.א. 2 שעות הרצאה שנתי

קורסי חובה: 26 נ"ז

 

קורסי בחירה במגמת מדעי הנתונים - 8 נ"ז 

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-868 מבוא ללמידת מכונה לכלכלנים 2 נ"ז  סמסטר ב'
  בינה עסקית (BI) 2 נ"ז  סמסטר א'
66-871 למידת מכונה - תחזיות 2 נ"ז   סמסטר א'
66-880 אקונומטריקה של סדרות עתיות 2 נ"ז   סמסטר ב'

 

קורסי בחירה בכלכלה - 4 נ"ז (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה ובסמסטר)

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים 2 נ"ז  
66-845 נושאים בתורת המשחקים 2 נ"ז  
66-849 קבלת החלטות בצוות 2 נ"ז  
66-826 כלכלת אינפורמציה 2 נ"ז  

סה"כ קורסי בחירה: 12 נ"ז

סה"כ לתואר: 38 נ"ז

- היקף של 38 שעות סמסטריליות (19 ש"ש)

ימי הלימוד:

יומיים בשבוע משעות הצהריים.

אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול כלכלת עסקים לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.