תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"א

כלכלה מורחב משפטים מורחב - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  17.0 נ"ז

 

כלכלה מורחב משפטים מורחב - שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה ב':  23.0 נ"ז

 

כלכלה מורחב משפטים מורחב - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אח
66-340 סקירת מחקרים 2 שעות הרצאה+ 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
קורס בחירה קבוצה א'  קורס בחירה אחד 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול   
קורס בחירה קבוצה  ב'' 4 קורסי בחירה  8 שעות הרצאה    

סך הכל שנה ג':  30.0 נ"ז

 

כלכלה מורחב משפטים מורחב- שנה ד' 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-402 סמינריון בכלכלה 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-404 סמינריון בכלכלה עיונית 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
קורסי בחירה קבוצה א' קורס בחירה אחד 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  
קורסי בחירה קבוצה ב' חמישה קורסי בחירה 10 שעות הרצאה  

סך הכל שנה ד':  23.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 93.0 נ"ז