למתחילים בשנה"ל תשפ"א ואילך

כלכלה מינהל עסקים - שנה א' 

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-127 יסודות הניהול  4 שעות הרצאה פעם בשבועיים בסמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-241 יסודות השיווק 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א' הקורס ניתן פעם בשנתיים

סך הכל שנה א': 28.0 נ"ז

 

כלכלה מינהל עסקים - שנה ב' 

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א' 
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה  2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-262 חשבונאות מתקדמת למנהל עסקים 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל שנה ב': 32.0 נ"ז

 

כלכלה מינהל עסקים - שנה ג' 

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-340 סקירת מחקרים 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'

 

סמינריונים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-402 סמינריון בכלכלה 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
66-470 סמינריון במנהל עסקים 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

 

 

קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה):

קבוצה א' - 1 קורס

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

  קורס בחירה נוסף מקבוצה ב' וגם מבוא לפיתון לכלכלנים 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-358 שוקי הון וכלים פיננסים ב' 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

 

 

קבוצה ב' - 4 קורסים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-415 צרכנים, פירמות ושווקים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-495 נושאים נבחרים בקבלת החלטות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-501 כלכלת עבודה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-502 כלכלת חינוך 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-503 ענייני דיומא בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-826 כלכלת אינפורמציה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-830 כלכלת אי-וודאות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-837 כלכלה ציבורית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב' 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

 

 

קבוצה ג' - 3 קורסים (קורסי בחירה מנהל-עסקים)

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-584 בעיות נבחרות בניהול 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-586 ניהול בחברות גלובליות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-613 בעיות נבחרות בשיווק 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-625 נושאים מתקדמים במימון 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

 

סך הכל שנה ג': 33.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 93.0 נ"ז