תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשע"ט

כלכלת עסקים – מסלול ב' בלי תיזה

היקף שעות לימוד פרונטלי 20 שעות שנתיות, נקודות זכות 18 שעות שנתיות 

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. * 1.5 שעות שנתיות
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. * 1.5 שעות שנתיות

 

66-914 פורום אהרון מאיר למקרו-כלכלה ** 2.0 שעות שנתיות (כולל ציון בגין נוכחות) 

סך הכל שנה א' שעות לימוד פרונטלי: 11.0 שעות שנתיות 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה  1.0 שעות שנתיות
66-898 סמינריון ל-מ.א. 2.0 שעות שנתיות
66-904 סמינריון בכלכלת עסקים – מ.א. 2.0 שעות שנתיות

קורסי בחירה - 4 קורסים (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

 סך הכל שנה ב': 9.0 שעות שנתיות

 

*    קורסים 66-817, 66-818 מהווים דרישת קדם לקורסים 66-829, 66-838.

**   חובה- לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.

*** קורס 66-829 מהווה דרישת קדם לקורס 66-838.