פותחים את שנת הלימודים תשפ"א באוניברסיטת בר-אילן

English שלחו לחבר