דר' יובל ארבל

דר'
שנת קבלת התואר: 

תחומי מחקר

Title of Dissertation: The Housing Market in the United States: A Further Look at Empirical Issues Associated with the Competitive Market Approach