שעות קבלה של המרצים

ראש המחלקה

שםסמל מיון חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
פרופ' פישמן ארתור 101 בניין:504 972-3-5318346 38 בתיאום מראש בטלפון 03-5318346

סגן ראש המחלקה

שםסמל מיון חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
פרופ' ברזיס אליס 239 בניין : 504 972-3-5318946 2 יום ג' 13:00-14:00, בתיאום מראש במייל
שםסמל מיון חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
דר' אורבך יאיר 238 בניין: 504 972-52-6430215 26 יום ו' 8:00-9:00. ניתן לתאם מראש במייל גם ביום רביעי 20:00-21:00
מר אורבך צבי 238 בניין : 504 972-3-5318945 56 בסמסטר ב'- ביום ד' 14:30-15:30, בתיאום מראש במייל
עו"ד איידלברג דוד בתיאום מראש במייל
דר' איצקוביץ צבי 312 בניין: 504 972-3-5317214 ניהול 312 יום ב' 13:00-14:00 - בתיאום מראש
מר אלמקייס דורון 212 בניין:504 972-50-6202609 70 בתיאום מראש במייל
פרופ' אפשטיין גיל 241 בניין: 504 972-3-5318937 29 יום ב' 15:00-16:00 בתיאום מראש
רו"ח אקסול-טובול דקלה 215 בניין:504 972-3-5318950 71 בתיאום מראש במייל
פרופ' בהרד אייל 214 בניין : 504 972-3-5318387 15 בתיאום מראש במייל
מר ביטון אור 4 בתיאום מראש
דר' בן ישר רות 308 בניין : 504 972-3-5318569 40 בסמסטר ב' ביום שני בשעה 6, יש ליצור קשר לפני באימייל.
מר בסביץ אסף 210 בניין : 504 972-3-5317218 90 בתיאום מראש במייל
פרופ' ברזיס אליס 239 בניין : 504 972-3-5318946 2 יום ג' 13:00-14:00, בתיאום מראש במייל
דר' ברילר לובובסקי דפנה 316 בניין: 504 972-3-5318912 57 בתיאום מראש במייל
עו"ד ברמן גלעד 215 בניין : 504 972-3-5318950 58 בתיאום מראש במייל
מר בש הלל 223 בניין : 504 972-3-5317214 59 בתיאום מראש במייל.
פרופ' גוטמן יואל-יעקב 325 בניין: 504 972-3-5318925 20 בימים שני וחמישי בין השעות 14:30-15:30 בתיאום מראש במייל עם פירוט עניין ההתייעצות
מר גולדשטיין נתן 302 בניין: 504 972-3-5318924 64 יום ב' 14:00-15:00- בתיאום מראש במייל
דר' גייר גבריאלה 235 בניין : 504 972-3-5318940 4 יום ב' - 13:00 בתיאום מראש במייל
רו"ח דגן - סלע דקלה 312 בניין: 504 82 בתיאום מראש במייל
פרופ' דויטש יוסף 124 בניין: 213 972-3-5318381 3 בבנין 213, קומה 1, חדר 124C, בתיאום מראש עם ליאת 03-5318381
פרופ' הילמן אריה 205 בניין : 504 972-3-5318951 30 בתיאום מראש במייל
דר' הלמן זיו 236 בניין :504 972-3-5318943 47 יום ה' 15:00 - 16:00 או בתיאום מראש בדוא"ל
פרופ' הלר יובל 226; בניין 504 03-5318931 52 בתיאום מראש במייל
פרופ' וייס אברהם 211 בניין: 504 972-3-5318934 48 שבתון בתשע"ו
רו"ח זילברברג יעקב 223 בניין : 504 972-3-5317214 73 יום ג' 11:30-12:30 בתיאום מראש בטלפון 050-5502276
פרופ' זילברפרב בן ציון 311 בניין : 504 972-3-5318297 13 בתיאום מראש במייל
דר' חוולס אבן 223 בניין 504 972-3-5317214 8 יום ה' 9:00-9:45, בתיאום מראש
דר' טילמן אבי בתיאום מראש במייל
פרופ' יונג וורן 217 בניין: 504 972-3-5318947 25 יום ד' 13:00-14:00, בתיאום מראש
דר' כהן שמואל 215 בניין: 504 972-52-2780525 מנה"ע 13 בתיאום מראש במייל
דר' כהן-גולדנר שרית 227 בניין : 504 972-3-5318948 10 ביום ב' 13:00-14:00 בתיאום מראש
פרופ' כהנא נאוה 307 בניין: 504 972-3-5318689 49 יום א' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
רו"ח לובודה שגיא 212 בניין: 504 972-3-5318929 60 בתיאום מראש במייל
פרופ' לוי דניאל 310 בניין: 504 972-3-5318331 31 יום ב' - 10:00-11:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' ליברמן עופר 201 בניין: 504 972-3-5318919 14 בתיאום מראש במייל
דר' מט ברכה 212 בניין: 504 972-3-5318929 23 יום ה' 11:45-12:45 (סמסטר ב') בתיאום מראש במייל
פרופ' מילכטייך יגאל 218 בניין: 504 972-3-5318944 32 יום ד׳ 17:00-18:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' נוימן שושנה בניין ; 504 חדר 208 972-3-5318393 6 רביעי 18:00-20:00
פרופ' ניצן שמואל 304 בניין: 504 972-3-5318930 24 בתיאום מראש
רו"ח נתנאל שרית 82 בתיאום מראש
פרופ' סילבר ז'ק 330; בניין : 504 972-3-5318363 בתיאום מראש במייל
מר סמקאי אמציה 306 בניין: 504 972-3-5317921 66 בתיאום מראש במייל
דר' פולובין אברהם 324 בניין: 504 972-3-5318926 34 סמסטר ב' יום ד' 8:00-9:00 ובתיאום טלפוני
רו"ח פטל טל 329 בניין: 504 972-52-8270911 67 סמס' א'- רביעי 14:00-15:00 / סמס' ב'- ראשון 13:00-14:00, בתיאום מראש במייל
מר פירונדי עוז בניין הנדסה (1104), קומה 2, חדר 268 106 ביום שני, 14:00-16:00 - בתיאום מראש
פרופ' פישמן ארתור 101 בניין:504 972-3-5318346 38 בתיאום מראש בטלפון 03-5318346
גב' פלד לוי אסנת 223 בניין: 504 972-3-5317214 בתיאום מראש - יום ב' 15:00-16:00
גב' פרידמן- סוקולר נעמי 232 80 יום ג' 15:00-16:00 בתיאום מראש במייל
רו"ח פרייברג רועי 210 בנין: 504 972-50-8897585 83 בתיאום מראש במייל
דר' פרץ רון 234 בניין :504 972-3-5317617 11 יום ב' 14:30-16:30 בתיאום מראש במייל
דר' קוז'וקרו לוצ'י יום רביעי 14:00-15:00, בתיאום מראש במייל
דר' קלונובר דורון בניין 504 חדר 220 972-3-5318951 79 חמישי 14:00-15:00
רו"ח רבין ברוך 215 בניין: 504 972-3-5318950 71 יום ב'- 19:30-20:30 בתיאום מראש במייל
דר' רבינוביץ' יובל 68 יום ג' - 17.30-18.30 בתיאום מראש במייל
פרופ' רוזנברג יעקב 216 בניין: 504 972-3-5318939 35 בתיאום מראש במייל
גב' רוזנווסר שרה 220 בניין: 504 972-3-5317616 16 סמס' א'- בתיאום מראש
רו"ח שהרבני יאיר קומת כניסה ,מזכירות חשבונאות בניין: 504 972-3-5344445 44 בתיאום מראש בטלפון: 03-5344445
דר' שידלובסקי אלדד 306 בניין: 504 972-3-5317921 61 בתיאום מראש במייל
דר' שמעוני טלי 50 סמס' א- יום ו' 10:00-11:00 / סמס' ב'- יום א' 18:00-19:00
פרופ' שניצר אברהם 229 בניין: 504 972-3-5318367 8 ימי ג' מ- 12:00-14:00 בתיאום מראש במייל
דר' שניר אביחי 231 בנין: 504 03-5318933 76 יום ד' 13:00-14:00 ,בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר אמנון 237 בניין: 504 972-3-5318942 1 בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר בן-ציון בניין 504 חדר 215 69 בתיאום מראש במייל
מר תשובה כפיר 105 רביעי 21:00-22:00, בתיאום מראש במייל