שעות קבלה של המרצים

ראש המחלקה

שםסמל מיון חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
פרופ' בהרד אייל 214 , בניין : 504 972-3-5318387 15 בתיאום מראש במייל

סגן ראש המחלקה

שםסמל מיון חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
פרופ' ברזיס אליס 239 בניין : 504 972-3-5318946 2 בתיאום מראש במייל
שםסמל מיון חדר טלפון ת.ד שעות קבלה
דר' אורבך יאיר 238 בניין: 504 972-52-6430215 26 יום ו' 9:00-8:00 וביום רביעי 21:00-20:00 בתיאום מראש במייל
מר אורבך צבי 238 בניין : 504 972-3-5318945 56 סמסטר א' יום ד': 15:00-14:00 בתיאום מראש במייל
עו"ד איידלברג דוד בתיאום מראש במייל
דר' איצקוביץ צבי 312 בניין: 504 972-3-5317214 39 יום ב': 14:00-13:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' אפשטיין גיל 241 בניין: 504 972-3-5318937 29 סמ' א' יום ב': 16:00-15:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' בהרד אייל 214 , בניין : 504 972-3-5318387 15 בתיאום מראש במייל
מר בלאוגרונד ברק בתיאום מראש
דר' בן ישר רות 308 בניין : 504 972-3-5318569 40 סמ' א' בתיאום מראש במייל
דר' בסביץ אסף 210 בניין : 504 972-3-5317218 90 בתיאום מראש במייל
פרופ' ברזיס אליס 239 בניין : 504 972-3-5318946 2 בתיאום מראש במייל
דר' ברילר לובובסקי דפנה 316 בניין: 504 972-3-5318912 57 בתיאום מראש במייל
עו"ד ברמן גלעד 215 בניין : 504 972-3-5318950 58 בתיאום מראש במייל
מר בש הלל 223 בניין : 504 972-3-5317214 59 בתיאום מראש במייל.
פרופ' גוטמן יואל-יעקב 325 בניין: 504 972-3-5318925 20 ימים ב' וה' בין השעות 15:30-14:30 בתיאום מראש במייל עם פירוט עניין ההתייעצות
דר' גולדנר (כהן) שרית 227 בניין : 504 972-3-5318948 10 יום ב': 13:00-14:00 בתיאום מראש במייל
דר' גייר גבריאלה 235 בניין : 504 972-3-5318940 4 יום ב' 14:00-13:00 בתיאום מראש במייל
מר גינקר טים 225 בניין: 504 46 יום ב' 16:00-14:00 בתיאום מראש במייל
דר' גרסיה אברהם יעודכן בסמס' ב'
רו"ח דגן - סלע דקלה 312 בניין: 504 82 בתיאום מראש במייל
רו"ח דוד אביעד 85 בתיאום מראש
פרופ' דויטש יוסף 124 בניין: 213 972-3-5318381 3 בבנין 213, קומה 1, חדר 124C, בתיאום מראש עם ליאת 03-5318381
פרופ' הילמן אריה 205 בניין : 504 972-3-5318951 30 בתיאום מראש במייל
דר' הלמן זיו 236 בניין :504 972-3-5318943 47 יום ה' 16:00-15:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' הלר יובל 226 ; בניין 504 972-3-5318931 52 בתיאום מראש במייל
פרופ' וייס אברהם 211 בניין: 504 972-3-5318934 48 יום א' 13:00-14:00
רו"ח זילברברג יעקב 223 בניין : 504 972-3-5317214 73 יום ג' 12:30-11:30 בתיאום מראש בטלפון 050-5502276
פרופ' זילברפרב בן ציון 311 בניין : 504 972-3-5318297 13 בתיאום מראש במייל
דר' חוולס אבן 223 בניין 504 972-3-5317214 8 יום ד' 8:00-8:45, בתיאום מראש
דר' חצור לימור 223 בניין:504 03-5317214 80 יום ג' 18:30
דר' טילמן אבי בתיאום מראש במייל
פרופ' יונג וורן 217 בניין: 504 972-3-5318947 25 יום ד' 13:00-14:00, בתיאום מראש
דר' כהן שמואל 215 בניין: 504 972-52-2780525 מנה"ע 13 בתיאום מראש במייל
פרופ' כהנא נאוה 307 בניין: 504 972-3-5318689 49 יום א' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' לוי דניאל 310 בניין: 504 972-3-5318331 31 המרצה בשבתון ניתן לפנות במייל בלבד
פרופ' ליברמן עופר 201 בניין: 504 972-3-5318919 14 בתיאום מראש במייל
דר' מט ברכה 212 בניין: 504 972-3-5318929 23 יום א' 10:45-11:45
פרופ' מילכטייך יגאל 218 בניין: 504 972-3-5318944 32 יום ד׳: 17:00-18:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' נוימן שושנה בניין ; 504 חדר 333 972-3-5318393 6 יום ד': 18:00-20:00בתיאום מראש במייל
פרופ' ניצן שמואל 304 בניין: 504 972-3-5318930 24 בתיאום מראש
רו"ח נתנאל שרית 82 בתיאום מראש
דר' סילבה קרולינה יום ב': 15:00-16:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' סילבר ז'ק 330; בניין : 504 972-3-5318363 בתיאום מראש במייל
דר' פולובין אברהם 324 בניין: 504 972-3-5318926 34 סמסטר ב' יום ד': 8:00-9:00 ובתיאום מראש במייל
דר' פטל טל 329 בניין: 504 972-52-8270911 67 סמס' א'- רביעי 14:00-15:00 / סמס' ב'- ראשון 13:00-14:00, בתיאום מראש במייל
מר פירונדי עוז בניין הנדסה (1104), קומה 2, חדר 268 106 יום ב': 14:00-16:00 בתיאום מראש במייל
פרופ' פישמן ארתור 101 בניין:504 972-3-5318346 38 בתיאום מראש בטלפון 03-5318346
גב' פלד לוי אסנת 223 בניין: 504 972-3-5317214 22 יום ב': 15:00-16:00 בתיאום מראש במייל
דר' פרידמן- סוקולר נעמי 232, בניין :504 972-3-5318391 17 יום ג' 11:00-12:00 בתיאום מראש במייל
רו"ח פרייברג רועי 210 בנין: 504 972-50-8897585 83 בתיאום מראש במייל
דר' פרץ רון 234 בניין :504 972-3-5317617 11 יום ב': 19:30-17:30 בתיאום מראש במייל
דר' קווה דביר 91 יום ג': 13:00-14:00 בתיאום מראש במייל
דר' קוז'וקרו לוצ'י יום רביעי 14:00-15:00, בתיאום מראש במייל
דר' קלונובר דורון 220; Building : 504 972-3-5318951 79 יום חמישי: 14:00-15:00בתיאום מראש
רו"ח רבין ברוך 215 בניין: 504 972-3-5318950 71 יום ב'- 19:30-20:30 בתיאום מראש במייל
פרופ' רוזנברג יעקב 216 בניין: 504 972-3-5318939 35 בתיאום מראש במייל
גב' רוזנווסר שרה 220 בניין: 504 972-3-5317616 16 סמס' א'- בתיאום מראש
רו"ח שהרבני יאיר קומת כניסה ,מזכירות חשבונאות בניין: 504 972-3-5344445 44 בתיאום מראש בטלפון: 03-5344445
דר' שוסט אפרת 222; בניין 504 972-3-5318938 53 יום א': 10:00-11:00 בתיאום מראש במייל
דר' שידלובסקי אלדד 306 בניין: 504 972-3-5317921 61 בתיאום מראש במייל
דר' שמעוני טלי 50 סמס' א- יום ו' 10:00-11:00 / סמס' ב'- יום א' 18:00-19:00
פרופ' שניצר אברהם 229 בניין: 504 972-3-5318367 8 יום ג': 12:00-14:00 בתיאום מראש במייל
דר' שניר אביחי 231 בנין: 504 03-5318933 76 יום ד': 14:45-15:45 בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר אמנון 237 בניין: 504 972-3-5318942 1 בתיאום מראש במייל
דר' שרייבר בן-ציון בניין 504 חדר 215 69 בתיאום מראש במייל
מר תשובה כפיר 105 יום ד': 21:00-22:00, בתיאום מראש במייל