חברי סגל שהלכו לעולמם

שם
משה ברבי
תקוה דרוויש-לקר http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%95%D...
צבי אליהו טלמון
אליהו קנובסקי