סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
אייל בהרד ראש המחלקה 03-5318345/6
אליס ברזיס סגן ראש המחלקה 03-5318946
אורית ניסים סגן מנהלי לראש המחלקה 03-5318918
מיכל גלזרמן מרכזת המחלקה 03-5318346/5
יהודית בדיחי יועצת סטודנטים 03-5318920
הדס גולדשטיין מזכירת סטודנטים 03-5318347
אפרת אוזן מזכירת המחלקה 03-5318345/6
נטע בוכהולץ מזכירת סטודנטים 03-5318347
אלה סלטיקוב אחראית מיחשוב 03-5317923