כלכלת עסקים - עם תיזה

כלכלת עסקים – מסלול א' עם תיזה  

היקף שעות לימוד פרונטלי 18 שעות שנתיות, נקודות זכות 16 שעות שנתיות 

 

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. ** 1.5 שעות שנתיות
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. ** 1.5 שעות שנתיות
66-845 תורת המשחקים - מ.א. 1.0 שעות שנתיות

 

סך הכל: 10 שעות שנתיות

 

66-850 סדנא למתקדמים א* - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)
66-855 סדנא למתקדמים ב'* - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות  (כולל ציון בגין נוכחות)

 

סך הכל: 2 שעות שנתיות - פרונטלי 

 

קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:

קבוצה א' - 4 קורסי בחירה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-826 כלכלת אינפורמציה - מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-827 תורת המשחקים השיתופית 1.0 שעות שנתיות
66-829 תיאוריה מוניטרית - מ.א. *** 1.0 שעות שנתיות
66-830 כלכלת אי-ודאות ל-מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-831 נושאים נבחרים בכלכלה בינלאומית – מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 1.0 שעות שנתיות
66-838 תיאוריה מוניטרית למתקדמים - מ.א** 1.0 שעות שנתיות
66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-849 קבלת החלטות בצוות - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-858 מבנה שווקים מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-879 העדפה ובחירה חברתית - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-929 נושאים בכלכלה ופוליטיקה - מ.א. 1.0 שעות שנתיות

 

סך הכל: 4.0 שעות שנתיות

 

קבוצה ב' - 2 קורסי בחירה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-839 מבוא לניהול סיכונים א' – מ.א **** 1.0 שעות שנתיות
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב' – מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-853 אנומליות פיננסיות – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-856 כספים ובנקאות 1.0 שעות שנתיות
66-872 מבנה המערכת הבנקאית 1.0 שעות שנתיות

 

סך הכל: 2.0 שעות שנתיות

 

66-762  ציון תיזה

 

*      חובה – לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.

**    קורסים 66-817, 66-818 מהווים דרישת קדם לקורסים 66-829, 66-838.

***   קורס 66-829 מהווה דרישת קדם לקורס 66-838.

****  קורס 66-839 מהווה דרישת קדם לקורס 66-841.