הודעות

כותרת עדכון אחרון
שיעורי תגבור בשנת הלימודים תשע"ט בקורס תורת המחירים א' 66-213 11/12/2018 - 09:54
העברת מיקום חד פעמית בשיעורי כלכלה ביום רביעי 16.1.19 05/12/2018 - 11:11
קול קורא - השתתפות במימון נסיעה לכנס/ השתלמות בחו"ל לתלמידות תואר שני עם תזה ותואר שלישי 04/12/2018 - 13:19
מפגשים בסמינריונים- שנת תשע"ט 04/12/2018 - 13:14
תאריכי מפגשים בקורס יסודות הניהול 66-127-01 של ד"ר דפנה ברילר (סמס' ב') 03/12/2018 - 15:13
מבחן מיון באנגלית לתואר שני – 23 ביוני 2019 28/11/2018 - 09:39
זימון להתמחות- למסלול כלכלה חשבונאות מורחב שנה ג' תשע"ט 27/11/2018 - 10:16
אישור סיום שני שליש לסטודנטים בסוף שנה ב' במסלול כלכלה חשבונאות 27/11/2018 - 08:51
פתיחת מעבדת המחשבים בחנוכה וב-י' בטבת 26/11/2018 - 10:26
שעות סגירת הספרייה בחנוכה ובצום י' בטבת 25/11/2018 - 13:04
פרס התקווה הטובה מודעת פרס 20/11/2018 - 08:49
בדיקת רישום קורסים בתכניות לימודים 19/11/2018 - 10:11
העברת מיקום חד פעמית בשיעורי כלכלה ביום רביעי 26.12.18 14/11/2018 - 09:02
ליחידה למעורבות חברתית דרושים חונכים לפרויקט חונכות לימודית 12/11/2018 - 09:31
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 04/11/2018 - 15:39
בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני 01/11/2018 - 13:39
נפתחה ההרשמה לתכנית המתמחים "הדבר הבא"! 28/10/2018 - 09:19
מיקום הקורס סקירת מחקרים 66-340-01/02 של ד"ר נעמי פרידמן סוקולר 28/10/2018 - 09:01
מועדי ומיקום המפגשים הפרונטליים בקורס המתוקשב מבוא לתורת המשפט 66-195-01 של עו"ד גלעד ברמן 25/10/2018 - 10:46
שיעורי תגבור בשנת הלימודים תשע"ט בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102 25/10/2018 - 10:37
שיעורי תגבור בשנה"ל תשע"ט בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 09/10/2018 - 14:49
שעות פתיחה מעבדת המחשבים- סמסטר א' 08/10/2018 - 12:58
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 09/08/2018 - 10:40
פרטים על קורס חשבונאות פיננסית וקורסים של שנת השלמה בחשבונאות שנה ג' בתשע"ט 09/08/2018 - 10:34
מבחנים אמריקאים- חשוב! 23/07/2018 - 09:53