הודעות

כותרת עדכון אחרון
תורת המחירים א' 66-213-11 פרופ' אבי וייס שיעור חזרה לפני בחינה 09/08/2017 - 14:18
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 08/08/2017 - 09:32
רשימת הסטודנטים בקורס מבוא לכלכלה - מקרו 66-102-01-03 של פרופ' אפשטיין ודר' גולדנר שלא הגישו את מכסת התרגילים הנדרשת 26/07/2017 - 14:58
בקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון שנת הלימודים תשע"ח- ההרשמה נסגרת 18/07/2017 - 11:12
רשימת הסטודנטים בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-01 של דר' שרית גולדנר והמתרגל פירונדי עוז שלא הגישו את מכסת התרגילים הנדרשת- עדכון 13/07/2017 - 12:18
קורסי קיץ תשע"ז המחלקה לכלכלה 07/06/2017 - 13:04
מלגות ייחודיות לקידום נשים 06/06/2017 - 08:20
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מעניקה פרס כספי עבור סמינריונית/תזה מצטיינת בנושאי השכלה גבוהה 24/04/2017 - 15:19
חומר לימוד בקורס דיני מסחר ועבודה לחשבונאים, 66-287-01 שהועלה לאתר 19/04/2017 - 15:05
ברכות לאליה מרום, בוגר המחלקה 22/02/2017 - 14:34
מבחנים אמריקאים- חשוב! 15/02/2017 - 14:27
תוכנית חותם 11/12/2016 - 13:48
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 16/11/2016 - 12:04