הודעות

כותרת עדכון אחרון
שינוי מיקום חד- פעמי לסדנא למתקדמים ב', 66-855-01, ביום שני הקרוב 27.03.17 23/03/2017 - 14:51
השיעור בקורס דיני מיסים א', 66-193-01 22/03/2017 - 14:04
הבהרה במועד המפגש בנוגע לסדנה בבנקאות, 66-906-01 22/03/2017 - 11:50
קורס חוזר מבוא לכלכלה מיקרו בסמסטר ב', 66-101-11/12 20/03/2017 - 15:44
לידיעת הסטודנטים בשנה ראשונה ושנייה 20/03/2017 - 13:46
ביטול הסדנא למתקדמים ב' של פרופ' ארתור פישמן, 66-855-01 20/03/2017 - 13:01
שינוי בשעות קבלה של ד"ר שרית כהן-גולדנר באופן חד פעמי 19/03/2017 - 12:35
שינוי מרצה בקורס כלכלת עבודה, 66-501-01 16/03/2017 - 17:01
מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים - סמסטר ב' 16/03/2017 - 16:51
ביטול תרגול בקורס מבוא למיקרו שמספרו 66-101-12 16/03/2017 - 14:47
לידיעת הסטודנטים הרשומים בימי ראשון, בסמ' ב' לקורס שיטות כמותיות 66-231-03 של גב' רוזנווסר 13/03/2017 - 14:34
נפתח קורס אקסל לתלמידי שנה ג' ומעלה (מה 15.3.2017 פתוח לרישום לשנים א' + ב' על בסיס מקום פנוי) 13/03/2017 - 09:35
פתיחת מחברות בקורס תורת המחירים ג' 66-322-01, פרופ' אייל בהרד 07/03/2017 - 13:08
שעות פתיחת הספריה בפורים 05/03/2017 - 12:01
שיעורי תגבור במבוא לכלכלה מקרו- סמסטר ב' 23/02/2017 - 12:47
ברכות לאליה מרום, בוגר המחלקה 22/02/2017 - 13:34
קול קורא לעבודות סמינריוניות מצטיינות העוסקות בנושאים בעלי זיקה למגזר השלישי ומנהיגות חברתית 21/02/2017 - 14:48
מפגש של קבוצת סמינריון בחשבונאות 66-490 21/02/2017 - 12:39
פתיחת מחברות בקורס ניהול פיננסי 66-861 20/02/2017 - 15:09
פתיחת מחברות בקורס כלכלת ישראל 66-320 של פרופ' יונג (לכל הקבוצות) 20/02/2017 - 08:56
מבחנים אמריקאים- חשוב! 15/02/2017 - 13:27
שיעורי השלמה בקורס מתימטיקה לכלכלנים א' 66-110 15/02/2017 - 09:30
רשימה לא סופית של מצטייני דיקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ו 02/02/2017 - 12:35
קורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן 12/01/2017 - 13:05
שינוי כיתה קבוע לקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן 25/12/2016 - 11:20