הודעות

כותרת עדכון אחרון
קורס כללי בהיקף 1 ש"ש בביה"ס למנהל עסקים 19/09/2017 - 12:22
קורס סקירת מחקרים 66-340-01 של ד"ר נעמי פרידמן -סוקולר 19/09/2017 - 12:03
קורסי קיץ תשע"ז המחלקה לכלכלה 19/09/2017 - 11:58
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 19/09/2017 - 11:58
שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים ב'" 66-214 19/09/2017 - 11:57
שיעורי תגבור בקורס "מבוא לכלכלה מיקרו" 66-101 19/09/2017 - 11:52
שיעורי תגבור בקורס "מבוא לכלכלה מקרו" 66-102 19/09/2017 - 11:52
שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים א'" 66-213 19/09/2017 - 11:52
תכנית מאמינות חוקרות 19/09/2017 - 11:52
שינויים במועדי פתיחת הספריה לכלכלה ומנ"ע בחודש תשרי 19/09/2017 - 11:51
מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים- תשע"ח סמ' א' 19/09/2017 - 11:51
מועדי בחינות בקורסי קיץ תשע"ז 19/09/2017 - 11:51
נוהל ערעור על ציון בחינה בקורסי המחלקה לכלכלה 19/09/2017 - 11:51
בקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון שנת הלימודים תשע"ח- ההרשמה נסגרת 19/09/2017 - 11:50
רשימת הסטודנטים בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-01 של דר' שרית גולדנר והמתרגל פירונדי עוז שלא הגישו את מכסת התרגילים הנדרשת- עדכון 19/09/2017 - 11:50
מבחנים אמריקאים- חשוב! 19/09/2017 - 11:49