הודעות

כותרת עדכון אחרון
מפגשים בסמינריונים- שנת תשע"ט 13/11/2018 - 08:22
ליחידה למעורבות חברתית דרושים חונכים לפרויקט חונכות לימודית 12/11/2018 - 09:31
הזמנה לכנס: שליטה בתאגידים פיננסיים 08/11/2018 - 12:22
ביטול חד פעמי בקורס יישומי מחשב באקונומטריקה 66-238 של מר הלל בש 08/11/2018 - 09:43
הזמנה למפגש פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה 07/11/2018 - 11:32
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 04/11/2018 - 15:39
הדרכה על שימושי מאגרי המידע של הספרייה 04/11/2018 - 12:28
בחירת מנחה ונושא לתזה לתואר שני 01/11/2018 - 13:39
Accenture Israel Annual Case Competition 30/12/2018 01/11/2018 - 13:04
שינוי מועד הקורס ענייני דיומא 66-503-01 של פרופ' אליס ברזיס 31/10/2018 - 09:53
שינוי מועד ומיקום קבועים בקורס תאוריה מוניטרית מ.א 66-829-01 של פרופ' דניאל לוי 28/10/2018 - 15:49
קורס 66-847-01 תכנון דינאמי א' של פרופ' דניאל לוי לתלמידי תואר שני 28/10/2018 - 15:30
שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לניהול סיכונים 66-839-01 של ד"ר אלדד שידלובסקי 28/10/2018 - 15:27
שינוי מקום קבוע בקורס תורת המחירים א' 66-213-03/04 של ד"ר גבי גייר 28/10/2018 - 14:02
נפתחה ההרשמה לתכנית המתמחים "הדבר הבא"! 28/10/2018 - 09:19
מיקום הקורס סקירת מחקרים 66-340-01/02 של ד"ר נעמי פרידמן סוקולר 28/10/2018 - 09:01
התנדבות בארגון פעמונים 25/10/2018 - 10:54
מועדי ומיקום המפגשים הפרונטליים בקורס המתוקשב מבוא לתורת המשפט 66-195-01 של עו"ד גלעד ברמן 25/10/2018 - 10:46
שיעורי תגבור בשנת הלימודים תשע"ט בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102 25/10/2018 - 10:37
זימון להתמחות- למסלול כלכלה חשבונאות מורחב שנה ג' תשע"ט 18/10/2018 - 12:39
קורסי בחירה לתואר שני של פרופ' דניאל לוי לשנת תשע"ט 16/10/2018 - 08:39
תחילת שיעור בקורס 66-213-01 תורת המחירים א' של ד"ר גבריאלה גייר בימי רביעי 15/10/2018 - 13:37
מיקום קורס 66-850-01 סדנא למתקדמים א' של פרופ' יגאל מילכטייך 14/10/2018 - 11:13
שיעורי תגבור בשנה"ל תשע"ט בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 09/10/2018 - 14:49
שעות פתיחה מעבדת המחשבים- סמסטר א' 08/10/2018 - 12:58