הודעות

כותרת עדכון אחרון
שיעורי תגבור בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102 19/03/2018 - 09:32
הזמנה לפורום מאקרו 18/03/2018 - 15:32
הגשת מועמדות למלגה ע"ש איינשטיין לדמוקרטיה עולמית וצדק עולמי 18/03/2018 - 12:12
נוהל הגשת ערעור במחלקה לכלכלה 18/03/2018 - 11:01
פרטי הקורס סדנא מחקרית לתואר שלישי לכלכלנים 66-854-01 לסמסטר ב' 18/03/2018 - 10:58
שינוי חד פעמי בקורס 66-237-03/04/05 מבוא לאקונומטריקה ב', ד"ר אביחי שניר 15/03/2018 - 15:06
פתיחת מחברות בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-01/03 ד"ר לוצי קוז'וקרו 15/03/2018 - 13:55
מועדים למפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים- סמס' ב' תשע"ח 15/03/2018 - 11:43
שינוי חד פעמי במיקום שיעור בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154-03/04 שרה רוזנווסר 15/03/2018 - 11:20
מבחן מיון באנגלית לתואר שני – 17 ביוני 2018 14/03/2018 - 10:57
שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' (66-237) ד"ר נעמי פרידמן-סוקולר 11/03/2018 - 12:51
לידיעת הסטודנטים בשנים א' ו-ב' 11/03/2018 - 12:20
ביטול שיעור חד פעמי בקורס מיקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-801-01/02 פרופ' אייל בהרד 08/03/2018 - 10:35
שינוי מקום קבוע בקורס העדפה ובחירה חברתית מ.א 66-879 פרופ' ניצן שמואל 06/03/2018 - 13:22
עדכון מיקום שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים ב'" 66-214 06/03/2018 - 13:11
שינוי חד פעמי במיקום השיעור בקורס מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111-01/02 ד"ר רון פרץ 04/03/2018 - 14:26
שינוי חד פעמי במיקום השיעור בקורס מבוא לכלכלה- מקרו 66-102-05/06 ד"ר גולדנר שרית 04/03/2018 - 14:17
מלגה לתכניות קיץ לסטודנטים מצטיינים 25/02/2018 - 15:38
קול קורא לשליחת מאמרים לכתב העת פכ"מ! 20/02/2018 - 13:42
לידיעת הסטודנטים הרשומים בסמסטר ב' לקורס מתימטיקה לכלכלנים ב' 66-111 לקבוצות של ד"ר רון פרץ 20/02/2018 - 12:33
שעות פתיחת מעבדת המחשבים - סמ' ב' תשע"ח 20/02/2018 - 11:30
לידיעת הסטודנטים הרשומים בסמסטר ב' לקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237 20/02/2018 - 10:16
רישום למלגת IMPACT לחיילים משוחררים 14/02/2018 - 09:16
שיעורי תגבור בקורס "מבוא לכלכלה מקרו" 66-102 12/02/2018 - 14:08
מבחנים אמריקאים- חשוב! 11/01/2018 - 10:36