הודעות

כותרת עדכון אחרון
שיעור חזרה בקורס יסודות החשבונאות ב' 66-192 של ד"ר ברכה מט 21/06/2018 - 14:15
שעות פעילות הספריה בחודשים יולי-אוגוסט 21/06/2018 - 11:17
שעות פעילות מעבדת המחשבים בתאריך 27.7.18 20/06/2018 - 11:36
שיעור חזרה בקורס ניהול בנקאי מ.א. 66-875-01 של ד"ר אלדד שידלובסקי 19/06/2018 - 10:46
שיעור חזרה בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154-01/03 של שרה רוזנווסר 18/06/2018 - 15:03
שיעור חזרה לפני בחינה בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102, מר כפיר תשובה 18/06/2018 - 15:03
ביטול שיעור בקורס מקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-818-01/02 של פרופ' אליס ברזיס 18/06/2018 - 09:12
שינוי תאריך שיעור השלמה בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-03 של ד"ר אביחי שניר 17/06/2018 - 09:47
שיעור חזרה בקורס מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111 13/06/2018 - 10:36
מידע לגבי קורסי קיץ 10/06/2018 - 13:39
פרס אפרא גורן - לפקולטות למדעי הרוח/ החברה/ יהדות 05/06/2018 - 10:22
שינוי שעת בחינה במועד ב' בקורס ביקורת חשבונות 66-398 של ד"ר טל פטל 05/06/2018 - 08:59
מלגת לימודים לתואר שני 22/05/2018 - 09:43
נוהל הגשת ערעור במחלקה לכלכלה 18/03/2018 - 12:01
מבחן מיון באנגלית לתואר שני – 17 ביוני 2018 14/03/2018 - 11:57
מלגה לתכניות קיץ לסטודנטים מצטיינים 25/02/2018 - 16:38
שעות פתיחת מעבדת המחשבים - סמ' ב' תשע"ח 20/02/2018 - 12:30
שיעורי תגבור בקורס "מבוא לכלכלה מקרו" 66-102 12/02/2018 - 15:08
מבחנים אמריקאים- חשוב! 11/01/2018 - 11:36
The fifth epicenter Spring Course in Epistemic Game Theory 11/01/2018 - 11:28
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 11/01/2018 - 11:26
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 11/01/2018 - 09:59
מועדי מפגשים בסמינריונים לתואר ראשון ושני לשנת תשע"ח 17/12/2017 - 13:48