הודעות

כותרת עדכון אחרון
פתיחת מחברות בקורס ניהול פיננסי 66-861 20/02/2017 - 15:09
פתיחת מחברות בקורס כלכלת ישראל 66-320 של פרופ' יונג (לכל הקבוצות) 20/02/2017 - 08:56
פתיחת מחברות בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 19/02/2017 - 09:50
שיעור השלמה בקורס יישומי מחשב 66-238 16/02/2017 - 09:39
שיעור השלמה בקורס יסודות חשבונאות א' 66-191 16/02/2017 - 09:38
מבחנים אמריקאים- חשוב! 15/02/2017 - 13:27
שיעורי השלמה בקורס מתימטיקה לכלכלנים א' 66-110 15/02/2017 - 09:30
רשימה לא סופית של מצטייני דיקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ו 02/02/2017 - 12:35
שינוי בשעות פתיחת הסיפריה לכלכלה בתאריכים 5/2-2/3 18/01/2017 - 10:03
קורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן 12/01/2017 - 13:05
שינוי כיתה קבוע לקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן 25/12/2016 - 11:20
ביה"ס למנהל עסקים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים מציגים: חנוכתון 19/12/2016 - 12:02
מועדי מפגשים בסמינריונים בתואר ראשון ושני 15/12/2016 - 11:44
מלגות לחיילים משוחררים ע"ש בתיה עמיר ז"ל 15/12/2016 - 10:58
תוכנית חותם 11/12/2016 - 12:48
שינוי כיתה קבוע בקורס כלכלת אי ודאות 66-830-01 20/11/2016 - 11:24
מועדי המפגשים הפרונטאליים בקורס המתוקשב מבוא לתורת המשפט 66-195-01 17/11/2016 - 10:52
שינוי שעת התחלה של הרצאה בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-03/04 17/11/2016 - 09:23
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 16/11/2016 - 11:04
הדרכה לסטודנטים בספרייה 15/11/2016 - 09:18
שינוי כיתה קבוע בקורס בעיות נבחרות במימון 66-672-01 14/11/2016 - 15:57
שינוי כיתה קבוע בקורס אקונומטריקה למתקדמים א' (בלי תזה) 66-819-01 14/11/2016 - 13:11
שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-03/04 09/11/2016 - 09:21
שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-01/02 09/11/2016 - 08:50
שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-03/04 08/11/2016 - 14:08