הודעות

כותרת עדכון אחרון
בתאריך 18 בינואר משרדי המחלקה לכלכלה יהיו סגורים לרגל יום השתלמות 15/01/2018 - 11:54
שינוי חד-פעמי בכיתת הלימוד בקורס מתימטיקה לכלכלנים א' 66-110-03/04 של ד"ר זיו הלמן 15/01/2018 - 11:51
שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים ב'" 66-214 15/01/2018 - 10:39
אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 פרופ' יוסי דויטש וטים גינקר - ביטול שיעור 11/01/2018 - 10:38
כלכלה בינלאומית ריאלית 66-683 של פרופ' ברזיס 11/01/2018 - 10:38
נושאים נבחרים בכלכלה בינלאומית 66-831 של פרופ' ברזיס 11/01/2018 - 10:37
פורום אהרון מאיר למאקרו כלכלה 66-914 11/01/2018 - 10:37
מבחנים אמריקאים- חשוב! 11/01/2018 - 10:36
יום עיון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 11/01/2018 - 10:29
The fifth epicenter Spring Course in Epistemic Game Theory 11/01/2018 - 10:28
תכניות פולברייט ארה"ב -ישראל 11/01/2018 - 10:28
קורס "תורת המחירים א'" 66-213 - שיעורי תגבור 11/01/2018 - 10:27
קול קורא להגשת עבודות לפרס געתון 11/01/2018 - 10:26
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 11/01/2018 - 10:26
קול קורא להגשת בקשה ליחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות 11/01/2018 - 10:24
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 11/01/2018 - 08:59
שיעורי תגבור בקורס "מבוא לכלכלה מקרו" 66-102 11/01/2018 - 08:58
מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים- תשע"ח סמ' א' 10/01/2018 - 11:17
מקרו כלכלה א' 66-201 של פרופ' זילברפרב וד"ר איצקוביץ - שינוי תאריך מועד ב' 25/12/2017 - 14:13
הכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה 18/12/2017 - 14:13
קורס "מבוא לכלכלה מיקרו" 66-101- שיעורי תגבור 17/12/2017 - 12:49
מועדי מפגשים בסמינריונים לתואר ראשון ושני לשנת תשע"ח 17/12/2017 - 12:48
קורס יסודות הניהול 66-127-01 של המרצה ד"ר דפנה ברילר- מועדי מפגשים 06/11/2017 - 11:27
שעות פתיחת מעבדת מחשבים - סמ' א' תשע"ח 16/10/2017 - 12:52
נוהל ערעור על ציון בחינה בקורסי המחלקה לכלכלה 19/09/2017 - 10:51