סטודנטים תואר שלישי

שם תחום מחקר
מר גלעד ברנד גלעד ברנד Macroeconomics, Labor Economics
מר נתן גולדשטיין נתן גולדשטיין Macroeconomics
טים גינקר Time Series Econometrics
אינסה זבגלסקי אינסה זבגלסקי Econometrics
תמונה של מר סני זיו סני זיו Applied Macroeconomics, Labor Economics
יהונתן חיון Wealth Shocks and Consumption-Savings Behaviour
גב' מיטל יזראלוב מיטל יזראלוב Food Security, Health Economics
איתמר כספי Time series and panel data econometrics, applied macroeconomics and finance
מר דורון סייג דורון סייג Price Rigidity and Menu Costs Models
מר אמציה סמקאי אמציה סמקאי Labor Economics, Applied Micro
אסנת פלד לוי
רועי פרייברג Central banking, Financial institutions and credit risk
אלה שחר