סטודנטים תואר שלישי

שם תחום מחקר
מר אסף בסביץ אסף בסביץ Social Choice
מר גלעד ברנד גלעד ברנד Macroeconomics, Labor Economics
מר נתן גולדשטיין נתן גולדשטיין Macroeconomics
אינסה זבגלסקי אקונומטריקה
מר סני זיו סני זיו Applied Macroeconomics, Labor Economics
יהונתן חיון Wealth Shocks and Consumption-Savings Behaviour
גב' מיטל חנוכה מיטל חנוכה Food Security, Health Economics
איתמר כספי Time series and panel data econometrics, applied macroeconomics and finance
מר דורון סייג דורון סייג Price Rigidity and Menu Costs Models
אמציה סמקאי Labor Economics, Applied Micro
מר טל פטל טל פטל Decision Making
אסנת פלד לוי
רועי פרייברג Central banking, Financial institutions and credit risk
אלה שחר