מתרגלים

שם תחום מחקר
Tim Ginker טים גינקר Time Series Econometrics
תמונה אביעד דוד אביעד דוד Accounting
מר אמציה סמקאי אמציה סמקאי Labor Economics, Applied Micro
עוז פירונדי Financial Mathematics
רועי פרייברג Central banking, Financial institutions and credit risk
כפיר תשובה כפיר תשובה Decision Theory, Finance, Economic Theory