מתרגלים

שם תחום מחקר
תמונה ברק בלאוגרונד ברק בלאוגרונד Inflation Hedge
Tim Ginker טים גינקר Time Series Econometrics
קארין דהבני קארין דהבני סויסה Collective Decision Making
תמונה אביעד דוד אביעד דוד Accounting
מר אמציה סמקאי אמציה סמקאי Labor Economics, Applied Micro
רועי פרייברג Central banking, Financial institutions and credit risk
כפיר תשובה כפיר תשובה Decision Theory, Finance, Economic Theory