כלכלה עיונית- מורחב

כלכלה עיונית מורחב - שנה א'

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל:  11.5 שעות שנתיות

 

כלכלה עיונית מורחב - שנה ב'

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מאקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מאקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236  מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237  מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה  2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל:  14.0 שעות שנתיות

 

כלכלה עיונית מורחב - שנה ג'

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-340 סקירת מחקרים 2 שעות הרצאה+ 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-525 מבוא לתורת המשחקים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'

סך הכל:  5.0 שעות שנתיות

 

סמינריונים

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-402 סמנריון בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל:  2.0 שעות שנתיות

 

קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:

קבוצה א' - 2 קורסים

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-683 כלכלה בינלאומית 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-690 ארגון תעשייתי 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל:  3.0 שעות שנתיות

 

קבוצה ב' - 11 קורסים

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-156 מחשבה כלכלית לתואר ראשון 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-495 נושאים נבחרים בקבלת החלטות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-501 כלכלת העבודה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-503 עניני דיומא בכלכלה 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-508 צמיחה כלכלית ל-ב.א. 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-542 סוגיות בכלכלת ישראל 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-672 בעיות נבחרות במימון שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-826 כלכלת אינפורמציה ל-מ.א. שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-827 תורת המשחקים השיתופית שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-830 כלכלת אי-ודאות שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-833 ניתוח כלכלי של המשפט שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-879 העדפה ובחירה חברתית שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-929 נושאים בכלכלה ופוליטיקה ל-מ.א שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל: 21.0 שעות שנתיות

סך הכל שעות לתואר:  46.5 שעות שנתיות