מורים מן החוץ

שם תחום מחקר
תמונה של דר' טלי שמעוני טלי שמעוני Business Strategy, Global Management
אביחי שניר Price Rigidity and Monetary Economics, Behavioral Economics and Political Economics
ד"ר בן-ציון שרייבר בן-ציון שרייבר Finance