66-111 מתמטיקה לכלכלנים א 66-110 + ב

ד"ר חוולס ד"ר הלמן גב' רוזנווסר ד"ר אלון עירון

 

תוכנית הקורסים מתמטיקה לכלכלנים א ו-ב - תרגילים

פתרון תרגיל 1

פתרון תרגיל 2

פתרון תרגיל 3

פתרון תרגיל 4

פתרון הולנדר תרגיל 4

פתרון תרגיל 5

פתרון תרגיל 6

פתרון תרגיל 7

פתרון תרגיל 8

פתרון תרגיל 9

פתרון תרגיל 10

פתרון תרגיל 11

פתרון תרגיל 12

פתרון תרגיל 13

פתרון תרגיל 14

 

 

 

 

66-111

תרגיל טור טיילור

מבחן תש"ע סמסטר ב' מועד א'

פתרון תש"ע סמסטר ב' מועד א'

מבחן תש"ע סמסטר ב' מועד ב'

פתרון מבחן תש"ע סמסטר ב' מועד ב'

מבחן תשע"א סמסטר ב' מועד א'

פתרון מבחן תשע"א סמסטר ב' מועד א'

מבחן ופתרון תשע"א סמסטר ב' מועד ב'

מבחן ופתרון תשע"ב סמסטר ב מועד א

מבחן ופתרון תשע"ב סמסטר ב' מועד א'

מבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', סמסטר ב מועד א תשע"ג

מבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', סמסטר ב, מועד ב, תשע"ג

תשע"ד, סמסטר ב, מועד א - קוד 0

תשע"ד, סמסטר ב, מועד ב - קוד 0

תשע"ה - סמסטר ב', מועד א', קוד 0

 

66-110

מבחן תשע"א סמסטר א מועד א

פתרון בחינה - מועד א' תשע"א

מבחן תשע"א סמסטר א מועד ב

פתרון מבחן תשע"א סמסטר א' מועד ב'

מבחן תשע"ב סמסטר א מועד א

פתרון מבחן תשע"ב סמסטר א' מועד א'

מבחן תשע"ב סמסטר א מועד ב

פתרון של מועד ב' תשע"ב

מבחן תשע"ג סמסטר א מועד א

מבחן תשע"ג סמסטר א מועד א פתרון

מבחן תשע"ד סמסטר א מועד א

מבחן תשע"ד סמסטר א מועד ב

תשע"ה, סמ"א מועד א