Ms. Amira Ofer

Ms.
Ms. Amira Ofer
Telephone: 
Fax: 
Office: 
Mail Box Number: 

Books

כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית.

כותבים: אמירה עופר, יואל מוקיר, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

זהו ספר לימוד ראשון מסוגו בעברית. הספר מבוסס ברובו על הרצאותיהם של המחברים במשך שנים רבות באוניברסיטאות שונות. בכתב היד של הספר כבר נעשה שימוש מזה שנתיים בהוראת קורסי היסטוריה כלכלית לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה הפתוחה.

פרטים נוספים כאן:  כרך א'   כרך ב'