Ms. Amira Ofer

Telephone
972-3-5318945
Fax
972-3-7384034
Email
amiraofer@gmail.com
Office
238; Building 504
PO Box
7
Books

כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית.

כותבים: אמירה עופר, יואל מוקיר, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

זהו ספר לימוד ראשון מסוגו בעברית. הספר מבוסס ברובו על הרצאותיהם של המחברים במשך שנים רבות באוניברסיטאות שונות. בכתב היד של הספר כבר נעשה שימוש מזה שנתיים בהוראת קורסי היסטוריה כלכלית לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה הפתוחה.

פרטים נוספים כאן:  כרך א'   כרך ב'

Last Updated Date : 07/06/2022