אנטרופיה ומגבלת זיכרון במשחקים חוזרים

Speaker: 
Affiliation: 
Semester: 
Date : 

נדון במשחקים חוזרים שבהם לשחקנים יש מגבלה של זיכרון. יוצגו שני מודלים: גודל אוטמט וריקול (recall) חסום. ניראה שיש קשר בין מקבלת זיכרון למגבלת אינפורמציה המיוצגת ע"י פונקצית האנטרופיה.

Place: