כשהכלבים נובחים: אתיקה של זכויות ואתיקה של חובות + חידון לחנוכה

Speaker: 
Affiliation: 
Semester: 
Date : 

11:15-11:55- הרצאת העשרה של פרופ' חנוך בן פזי - כשהכלבים נובחים: אתיקה של זכויות ואתיקה של חובות.

11:55-12:30 -    חידון "קהוט" נושא פרסים על חנוכה, כלכלה, בר-אילן ותרבות ישראלית (אמנון שרייבר).

 

 הרמת כוסית וכיבוד לכבוד חנוכה.

Place: