כנס כלכלת ישראל בתקופה של אי ודאות 30.06.2021 תמונות