סגירת הרשמה לתואר ראשון תשפ"ד

ברצוננו להביא לידיעתכם שההרשמה למסלולים הבאים תיסגר מיד אחרי ראש השנה

כלכלה חד חוגי 66101

כלכלה מנע"ס 66102

כלכלה דו חוגי מובנה + לא מובנה  66250, 66251, 66255, 66260

כלכלה חד חוגי משולב עם משפטים 66110

בברכת הצלחה

תאריך עדכון אחרון : 18/09/2023