עדכון בעניין הבחינות במועד ג' בקורסי חשבונאות

 

לידיעת הסטודנטים שנרשמו לבחינות במועדי ג' בקורסי חשבונאות,

להלן התאריכים המעודכנים ביותר של הבחינות:

מספר קורס שם קורס מועד הבחינה סטטוס בחינה
66-281 חשבונאות ביניים א' 20.10.22 התקיים
66-282 חשבונאות ביניים ב' 17.11.22 התקיים
66391 חשבונאות מתקדמת א' 6.11.22 התקיים
66-392 חשבונאות מתקדמת ב' 20.10.22 התקיים
66-394 ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי 27.11.22  
66-1921 יסודות החשבונאות ב' 24.11.22  

 

לתשומת לבכם: בגלל אילוצים מערכתיים - טרם התעדכנו מועדי הבחינות באינ-בר של חלק מהסטודנטים.

אם נרשמתם בטופס המקוון וקיבלתם מהטופס אישור על הרישום, עליכם רק להמתין בסבלנות עד לקבלת אישור

על הבחינה, והופעת התאריך בלוח הבחינות באינ-בר (הוא יופיע באינ-בר של שנת תשפ"ב).

אנא סבלנותכם.

נא לא לשלוח מיילים בעניין למזכירות הסטודנטים .

בהצלחה!

תאריך עדכון אחרון : 21/11/2022