מתווה בחינות סמסטר ב' תשפ"ב 2022

 

לסטודנטים ולסטודנטיות שלום,

בפתח תקופת הבחינות אנחנו מבקשים להזכיר לכם את תקנון המחלקה.

(התקנון הרלוונטי עבור כל סטודנט הוא התקנון של שנת תחילת הלימודים לתואר).

 

סטודנטים בתואר ראשון, שנים א' + ב' – נא שימו לב להנחיות לגבי מספר מועדי בחינה

שניתן להיבחן בהם בתואר בקורסי הליבה, לדוגמא:

מבוא לכלכלה מקרו (66-102)

תורת המחירים ב' (66-214)

מקרו כלכלה ב' (66-202)

 

בשאלות אתם מוזמנים לפנות למזכירות הסטודנטים במייל:

economics.student@biu.ac.il

 

בנוסף, שימו לב בבקשה להנחיות לגבי מועדי ג' בגין קורונה.

שימו לב שיש שינוי מההנחיות של סמ"א.

 

אנחנו מאחלים לכם הצלחה בבחינות, בריאות טובה וחופשה נעימה !

תאריך עדכון אחרון : 23/06/2022