נציבות שירות המדינה - ראש/ת ענף - מרכז/ת בכיר/ה (סטטי' כלכלית)

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחום חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה בירושלים.

פרטי המשרה

להגשת מועמדות: עד ה 22.6.22 בחצות.

 

יצירת קשר

הגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה:

https://ejobs.gov.il/gius/search#

 

תאריך עדכון אחרון : 20/06/2022