כלכלנית למחלקת כספים וכלכלה בירושלים

 

תיאור תפקיד

הכנת תקציב התפעול והפיתוח של האגף על בסיס תכניות עבודה. 

ביצוע בקרות כספיות ותקציביות, הכנת תחשיבים וניתוחים כלכליים. 

עריכת אומדני השקעה לפרויקטים.

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת מנהל המחלקה. 

לפרטים נספים

יצירת קשר

 

להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור ולשלוח טופס פנייה.

תאריך עדכון אחרון : 13/06/2022