מטלה מסכמת בקורסים של תואר שני

 

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורסים

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א'

66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים מ.א

66-861 ניהול פיננסי מ.א

המטלה הסופית בקורסים אלה תהיה עבודה במתכונת של 100% במקום בחינה,

פרטים בעניין יפורסמו במודל על ידי המרצים.

תאריך עדכון אחרון : 28/07/2022