שלחו לחבר

הודעה שנשלחה לסטודנטים שביקשו להבחן בתומקס במעבדות המחשבים בקמפוס

 

שלום רב,

 לאור העלייה בתחלואה, החליטה הנהלת האוניברסיטה להיענות לפניות הסטודנטים ולאפשר ביטול של הבקשה להבחן בתומקס
 

במעבדות מחשבים בקמפוס, עד לתאריך 18 בינואר, 2022.

אם ברצונך לבטל את בקשתך להבחן במעבדת מחשבים בקמפוס, עליך להגיש בקשה באמצעות טופס פנייה למדור בחינות.

 בקשת הביטול תתייחס לכל הבחינות שלך בסמסטר א', וכולן יתבצעו מהבית.

 לתשומת ליבך: גם לאחר הגשת הבקשה לביטול, מיקום הבחינה באינ-בר יישאר: מעבדה בקמפוס – נא להתעלם מכך.

תאריך עדכון אחרון : 13/01/2022