שלחו לחבר

מכתב ממנהל הסטודנטים לאור העלייה בתחלואה