שלחו לחבר

רישום לקורסים - תשפ"ב - המחלקה לכלכלה, בר אילן

 

לידיעת הסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות שטרם השיגו ציון עובר בקורסים:

חשבונאות ביניים א' 66-281

חשבונאות ביניים ב' 66-282

בהמשך לדוא"ל שנשלח אליכם בתאריך 23.11.21, סטודנט שטרם השיג ציון עובר

בקורס חשבונאות ביניים א' ו/או ב' רשאי להירשם בשנת הלימודים הנוכחית לקורסים

הבאים:

סמינריון בכלכלה (66-402)

שוקי הון וכלים פיננסים ב' (66-358-01).

 

כמובן שיש לעמוד בתנאי הקדם לקורסים הספציפיים הללו.

 

כפי שנמסר לכם בתחילת שנה"ל, האחריות על השלמת החומר היא עליכם.

 

בקבוצות הסמינריון תוכלו להירשם לקבוצות הפתוחות ושעדיין לא התקיימו בהם

פגישות עם המנחים או לסמינריון בסמסטר ב'.

על מנת להירשם, נא לשלוח מייל לכתובת:  econ.secretart@biu.ac.il

בצירוף שם מלא ותעודת זהות:

 

אני מבקש להירשם לקורסים הבאים:

66-358-01 – שוקי הון וכלים פיננסים ב' המתקיים בסמ"א.

ידוע לי כי באחריותי להשלים את החומר שנלמד עד כה בקורס.

66-402 – סמינריון בכלכלה (קורס שנתי).

ידוע לי כי המחלקה תוכל לרשום אותי לקבוצת סמינריון לפי שיקול דעתה.  

 

הערה:

הודעה זו פורסמה לראשונה בתאריך 30.11.21, החל מתאריך 12.12.21 לא ניתן להירשם עוד לקורסים

תאריך עדכון אחרון : 12/12/2021