שלחו לחבר

מבחן מועד מיוחד בקורס חשבונאות מתקדמת ב' 66-392

 

לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס חשבונאות מתקדמת ב' 66-392,

בקורס זה יתקיים מבחן במועד מיוחד - מידע לגבי תאריך ושעה יפורסם בהמשך.

יכולים להצטרף לבחינה מי שטרם השיג ציון עובר – לא יאושרו בקשות לשיפור ציון.

סטודנטים המעוניינים להשתתף בבחינה מתבקשים לשלוח פנייה במייל שבה יש

לציין:

שם מלא

תעודת זהות

בקשה להצטרף לבחינה

שם ומספר הקורס

יש להגיש את הבקשה למייל: eco.secretary@biu.ac.il

יש להגיש בקשה למייל אחד בלבד – פעם אחת בלבד – פניות כפולות לא ייענו.

סטודנטים אשר שלחו בקשה, יקבלו במייל הודעה שבקשתם התקבלה והם יצורפו לרשימת הנבחנים

תאריך עדכון אחרון : 25/11/2021