שלחו לחבר

הנחיות לסטודנטים שנבחנו במועד המיוחד בקורס חשבונאות ביניים ב' 66-282

 

לידיעת הסטודנטים שלמדו את הקורס חשבונאות ביניים ב' 66-282 בשנה"ל תשפ"א

להלן הנחיות כיצד לפעול:

מי שטרם השיג ציון עובר לא יוכל להתקדם לקורסי שנה ג' של חשבונאות, ויצורף לתכנית החדשה בכלכלה חשבונאות.

על הסטודנטים להשלים את הקורסים:

יישומי אקסל לחשבונאים 66-196

חשבונאות ביניים ב' 66-282

נא לשלוח מייל למזכירות הסטודנטים עם בקשה להירשם לקורסים הנ"ל בציון מס' קבוצה.

בלינק ניתן לבדוק את מועדי הקורסים.

מי שהשיג ציון עובר ועדיין לא נרשם לקורסי שנה ג', מתבקש לשלוח מייל למזכירות הסטודנטים עם בקשה

להירשם לתכנית הלימודים של שנה ג' בתואר. נא לבדוק בלינק מהן החובות של שנה ג' במסגרת התכנית.

במייל יש לציין:

- שם מלא

- תעודת זהות

- מספרי קורסים ומספרי קבוצות

יש לפנות לכתובת המייל: economics.student@biu.ac.il

 

שימו לב:

- יש לשלוח פנייה לכתובת מייל אחת בלבד, פניות כפולות לא יטופלו

- מי שכבר פנה - אין צורך לפנות שוב, הפניות בטיפול וייענו בהמשך

תאריך עדכון אחרון : 23/11/2021