שלחו לחבר

היערכות למבחנים מקוונים בתומקס

 

לסטודנטים שלום,

 

מצורף בזה מכתבו של סגן הרקטור בנוגע לבחינות ולבחנים במערכת התומקס.

בקורס הבא, תתקיים בסוף סמסטר א' בחינה במערכת תומקס. בנוסף, על מנת

שהסטודנטים יתנסו בבחינות במערכת זו, יתקיים גם בוחן.

להלן משקל הבחינה והבוחן בקורס זה מתוך הציון הסופי:   

 

מס' קורס

שם קורס

משקל הבוחן

משקל הבחינה

66-106-01

מבוא לחשבונאות

10

90

66-238-

01-02-03-04-06

יישומי מחשב באקונומטריקה

10

90

66-322-01

תורת המחירים ג'

15

85

 

ציון הבוחן יהיה ציון מיטיב בלבד. כלומר, ציון שיכול לשפר את הציון הסופי בקורס, אבל לא להוריד אותו.

יש חובה לגשת לבוחן.

סטודנט שיבחר שלא להיבחן במחשב האישי שלו, יוכל להירשם ולהגיע להיבחן על מחשבי האוניברסיטה בקמפוס,

ותחת השגחה אנושית (לאחר שיתפרסם לוח הזמנים של הבחנים, יפורסם גם קישור לרישום לבוחן בתומקס בקמפוס).

כמו כן יתקיימו גם הדרכות מקוונות לסטודנטים על אופן השימוש במערכת התומקס.  

 

מאחלים לכם הצלחה !

 

מצ"ב פרטים נוספים

תאריך עדכון אחרון : 21/11/2021