שלחו לחבר

התקנות האקדמיות

התקנות האקדמיות – דגשים מהמזכירות האקדמית
באוניברסיטת בר אילן מקפידים על ערכים של כבוד הזולת, יושרה אישית, אמינות אקדמית וטוהר בחינות ורואים בהם ערכים מרכזיים לקיומה של חברה מתוקנת.
גם בימים אלו, של לימודים במתכונת משולבת פרונטלית ומקוונת, ברצוננו להדגיש בפניכם חלק מהתקנות האקדמיות המבוססות על ערכים מרכזיים אלה. מצורף מכתב מהמזכירות האקדמית

תאריך עדכון אחרון : 12/10/2021